Informācija par novadnieku

Knuts Skujenieks (1936-2022)

Dzejnieks

Dzimis 1936. gada 5. septembrī Rīgā. Pēc mātes nāves kopā ar vecāko brāli dzīvojis pie tēva mātes Kurmenes pagasta Mūru dzirnavās (1937-1950). Sešus gadus mācījies Mūru skolā, bet pēc slimošanas mācības pabeidzis Taurkalnes Mežvidu skolā (1950). Neilgu laiku mācījies Jaunjelgavas vidusskolā. Studējis LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē (1954-1956), beidzis M.Gorkija Literatūras institūtu Maskavā (1961). 1962. gadā apcietināts, līdz 1969. gadam atradies ieslodzījumā stingra režīma nometnē Krievijā, Mordovijas APSR. Pirmā publicēta Knuta Skujenieka atdzejotā grāmata – L. Ukrainkas "Pērkona māsa" (1970). Pēc vairākiem oriģināldzejas krājumu noraidījumiem beidzot tika izdots pirmais - "Lirika un balsis" (1978), lai gan K. Skujenieka vārds dzejnieku vidū jau krietnu laiku bija labi zināms. Dzejas krājumi: "Iesien baltā lakatiņā" (1986), ieslodzījumā sarakstītā dzeja "Sēkla sniegā" (1990), "Mūsu dzīve nokalpotā" (2007), "Nekā personīga" (2010). Izdotas izlases "Līdz kailai rokai" (1995), "Parkā par solu" (1997), Raksti (2002; 2008). K.Skujenieks pašmācības ceļā apguvis tulkošanu un daudzas valodas. 2016. gadā izdoti 4 dzejas krājumi svešvalodās: ukraiņu valodā, angļu valodā, vācu un krievu valodās. Tapusi daļēji dokumentālā filma "Knutifikācija" (2017). Apbalvots ar Spānijas Katoļu Izabellas ordeni (1994), Triju Zvaigžņu ordeni (1995), Lietuvas Lielkņaza Ģedimina ordeni (2001). Literatūras gada balvas par Mūža ieguldījumu ieguvējs (2010), Ministru kabineta balvas par izcilu ieguldījumu Latvijas rakstniecībā un Latvijas nacionālās literatūras attīstībā saņēmējs (2012). Miris 2022. gada 25. jūlijā.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Otrais, pārstr. un papild. izd. Rīga: Zinātne, 2003. 741 lpp.; Knuts Skujenieks, www.knutsskujenieks.lv [08.10.2021.]


Iet atpakaļ