Informācija par novadnieku

Fēlikss Zvaigznons (1950-1989)

Skolotājs, atmodas aktīvists

Dzimis 1950. gada 19. decembrī Jaunpiebalgā zemnieku ģimenē. Mācījies Siguldas vidusskolā, LVU Filoloģijas fakultātē. Strādājis kā skolotājs. Skolas direktors Griķu pamatskolā (tur saglabājušās viņa krāsainās sienas ar K.Ata aicinājumu: "Mosties, celies, strādā!" un Iecavas vidusskolā (1985-1987). Korespondents, žurnālists avīzē "Padomju Jaunatne". Redaktors "Skolotāju Avīze" (1987-1889), tā laikā uzdrošinājies publicēt politologa M. Vulfsona runu, ar kuru tika pieteikts karš Molotova—Ribentropa pakta slepenajiem protokoliem. Uzstājies Radošo savienību plēnumā par cilvēku un tautu tiesībām Latvijā (1989). Tautas frontes aktīvists. Rakstījis dzejoļus. Tos krājumā "Lai paliek tev šī krāsa baltā" (2002) apkopojusi I.Baltgalve. Miris 1989. gada 3. jūnijā, atdusas Cēsu Meža kapos.

Ceraukstes bibliotēkas novadpētniecības mape "Personālijas"; "Latvijas Vēstnesis" Nr. 473/476 (2020)


Iet atpakaļ