Informācija par novadnieku

Juris Zankevics (1884-1954)

Pašvaldības darbinieks

Dzimis 1884. gada 4. decembrī Svitenes pagasta "Ansēnos", zemtura dēls. Pabeidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju, Maskavas universitātes tiesību fakultāti (1912). Zvērināts advokāta palīgs Jelgavā. Jelgavas avīzes "Sadzīve" vadītājs un redaktors (1913-1914). Baltijas Latviešu bēgļu apgādes komitejas priekšsēdētājs. Valsts kara zaudējumu komitejas priekšsēdētājs (1919-1920). No 1920. gada Iekšlietu ministrijas darbinieks, Pašvaldības departamenta direktors. Tautas Padomes loceklis. 1944. gadā devies trimdā uz Vāciju, kur 1954. gadā mirst Insulas veco ļaužu nometnē.

Latvju enciklopēdija, 3. sēj. (Piej-Ž), red. A. Švābe. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1953 –1955; Latvijas darbinieku galerija (1918-1928). Rīga: Grāmatu draugs, 1929 (83. lpp.)


Iet atpakaļ