Informācija par novadnieku

Jānis Zakranovičs (1836-1908)

Mācītājs

Jānis Zakranovičs (Johans Vilhelms Sakranovicz) dzimis 1836. gadā 21. februārī Misā. Lauksaimnieka dēls. Apmeklējis Bauskas elementār. un pilsētas skolu (1846-1850). Noslēdzis studijas Tērbatas universitātē (1859). Piedalījies Kr. Valdemāra-Barona latviešu studentu pulciņa dibināšanā. Vairākviet bijis mājskolotājs. Noliedzis savu emocionālo piederību jaunlatviešiem (muižniecībai nepatika iecere par mācītāju-latvieti). Visbeidzot mācītājs Lutriņos (1866-1679) un Lielauces, Vecauces, Īles draudzē no 1879. gada. "Latviešu Avīzes" redaktors (1870-1878). Sarakstījis dažas garīga satura, sprediķa grāmatas. Pirmais latvietis, kurš ir Kurzemes konsistorijas asesors (1898-1905). Sava laika izcilākais sprediķotājs Kurzemē. Miris 1908. gada 27. oktobrī.

Latvju enciklopēdija 3. sēj, Stokholmā 1953-1955; Lutriņu draudzes 300 gadi, 1938, pieejams gramatas.lndb.lv (skatīts 22.10.2021.)


Iet atpakaļ