Informācija par novadnieku

Jāzeps Valdmanis (1909-1943)

Skolotājs, dzejnieks

Dzimis 1909. gada 21. decembrī Skaistkalnē. Skolas gaitas sācis Pirmā pasaules kara laikā Igaunijā, pilsētā Elva. Atgriežoties, beidzis Skaistkalnes 6 klašu pamatskolu. Beidzis Jelgavas skolotāju institūtu. Skolotāja gaitas uzsācis Rundālē, turpinājis Rīgā. Līdzstrādnieks laikrakstā "Daugavas Vēstnesis". Pirmā publikācija - dzejolis "Mātei" žurnālā "Zeltenē" Nr. 11 (1928). Anša Gulbja apgāds izdevis Valdmaņa dzejas krājumus "Kamenes zāle" (1939) un "Stari Straumē" (1942). Dzeja publicēta laikrakstos "Bauskas Vēstnesis", "Rīgas Vēstnesis", "Brīvā Zeme", "Atpūta" u.c. Dzejā izteiksti dominē romantisms - ilgu smeldze, dabas apraksti. Rakstījis arī stāstus. Miris 1943. gada 24. jūlijā Biķernieku sanatorijā, apbedīts Skaistkalnē.

Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 2003; "Rīgas Vēstnesis" Nr. 51-52 (21.12.1939) un "Tēvija" Nr. 235 (10.10.1942) pieejami LNB Digitālajā bibliotēka: www.periodika.lv


Iet atpakaļ