Informācija par novadnieku

Jānis Vilde (1900-1971)

Publicists, medicīnas pārstāvis

Dzimis 1900. gada 16. aprīlī Taurkalnes pagastā (Toreiz Bauskas apriņķī). Beidzis LU, papildinājis zināšanas Minhenē un Parīzē. Pēc tam strādājis LU. "Latvijas Ārstu Žurnāla" redkolēģijas loceklis (1932-1939). Publicējis ap 30 darbu, pētījis latviešu un lībiešu antropoloģiju.

Latvju enciklopēdija 3. sēj. (P-Ž). Stokholma: Trīs zvaigznes, 1955; Latviešu periodika (1920-1940), 3. sēj. 2. daļa, 1989, 412 lpp. (396. lpp)


Iet atpakaļ