Informācija par novadnieku

Teodors Vēdzele (1905-1982)

Mācītājs

Dzimis Rīgā 1905. gada 23. jūnijā. Absolvējis LU Teoloģijas fakultāti. Ordinēts 1936. gadā. Kalpojis Allažu un Vangažu draudzēs. No 1937. gada Vecumnieku ev. luteriskās draudzes mācītājs. Vienlaikus pildījis arī aizsargu mācītāja pienākumus Bauskas 13. Aizsargu pulkā. Sekojis bēgļu laiks Vācijā, no 1944. gada kalpojis latviešu draudzēs Lībekā, Oldenburgā un citviet. 1951. gadā ieceļojis ASV. No 1952. gada kalpojis latviešu ev. lut draudzē Omahā, Nebraskā. No 1967. gada Elizabetes-Nuarkas latv. ev. lut. draudzes gans. Miris 1982. gada 5. decembrī.

Bauskas CB Novadpētniecības mape "Personālijas"; "Laiks" Nr. 99 (11.12.1982) un "Laiks" Nr. 21 (15.03.1967), pieejami LNB Digitālajā bibliotēkā www.periodika.lv (skatīti 15.11.2021.)


Iet atpakaļ