Informācija par novadnieku

Leons Vārna (1901-1996)

Katoļu garīdznieks, prelāts

Dzimis 1906. gada 1. maijā Budbergas (vēlāk Panemunes) pagastā. Mācījies skolā Brunavā, vēlāk I.Kļaviņas ģimnāzijā Bauskā. Beidzis Katoļu Teoloģijas augstskolu Rīgā (1929). Tā paša gada 9. maijā iesvētīts priestera kārtā. Studējis Insbrukas universitātē Austrijā (1931-1934). Pēc atgriešanās dzimtenē, ticības mācības skolotājs Ilūkstē un skolu kapelāns Liepājā (līdz 1944. gadam). Otrā pasaules kara laikā nokļuvis Vācijā. 1950. gadā izceļojis uz ASV un apmeties Aiovā. Strādājis amerikāņu draudzē, uzturot sakarus ar latviešiem. L.Vārna pastāvīgi informējis amerikāņu presi un sabiedrību par Latvijas likteni. Apbalvots ar Jeruzalemes Krustu zeltā (1960). 1963. g. pāvests Pauls VI viņu paaugstinājis par pāvesta galma prelātu. No 1973. gada Ņujorkas latviešu katoļu draudzes prāvests. Ieguldījis personīgos līdzekļus misiju vietām Āfrikā un Indijā. Sarakstījis reliģiska satura grāmatas - "Raksti un referāti" (1989) un "Zelta graudi" (1992). Bijis bīskapa J.Rancāna fonda mūža biedrs, kā arī Latvijas brīvības fonda dalībnieks. Goda biedrs Aijovas latviešu biedrības, kā arī Goda filistsrs divās akadēmiskās organizācijās - LKSAA Dzintars un korporācijā Lacuania. Pēdējos dzīves gadus pavadījis "Bishop Drum" pensionēto priesteru mītnē Džonstaunā, Aijovā. Miris 1996. gada februārī.

Latvju enciklopēdija 3. sēj. (P-Ž). Stokholma: Trīs zvaigznes, 1955; "Universitas" Nr. 77 (01.01.1997), pieejams LNB Digitālā bibliotēkā www.periodika.lv (skatīts 9.11.2021.)


Iet atpakaļ