Informācija par novadnieku

Rita Bebre

Dzejniece, psiholoģe

Dzimusi 1938. gada 19. augustā Rēzeknē. Strādājusi Bauskas rajona skolās un Bauskas rajona komjaunatnes komitejā (1961–1965). Bijusi Raiņa literatūras un mākslas muzeja zinātniskā līdzstrādniece. Strādājusi par docenti Valsts konservatorijā. Izdoti divi dzejoļu krājumi "Kodols" (1975) un "Ugunstieksme" (1984). Publicējusi rakstus par daiļrades psiholoģiskajiem jautājumiem. Veidojusi grāmatu par operas māksliniekiem "Un mūžīgs darba lauks.." (1981), sastādījusi zin. rakstu krājumu "Radoša personība" (2000).

"Komunisma Ceļš", 1983.gada 23. jūlijā; www.literatura.lv [skatīts 05.08.2021.]


Iet atpakaļ