Informācija par novadnieku

Eduards Stukels (1884-1956)

Teologs

Dzimis 1884. gada 3. martā Panemunes pagastā. Lauksaimnieka dēls. Beidzis Kauņas garīgo semināru un iesvētīts par priesteri (1906). Teoloģijas studijas Insbrukā un Lavēnā (1907-1910). Kopš 1910. gada Liepājas skolu kapelāns. Liepājas pilsētas izglītības valdes vicepriekšsēdis un Kurzemes dekāns. No 1924. gada kalpojis Sāpju Dievmātes baznīcā Rīgā. Vairākas reizes vadījis svētceļojumus uz Romu. 1923. gadā iecelts par pāvesta kambarkungu, 1928. g. - par galma prelātu, 1937. g. - par apustulisko protonotāru. Dekāns Stukels kā Rīgas metropolīta pārstāvis piedalījies katoļu kongresos Čikāgā, Stokholmā un citviet. 1944. gadā deportēts uz Vāciju. Aprūpējis latviešus DP nometnēs Vācijā. Ieceļojis ASV 1949. gadā. Vairākus gadus vadījis katoļu mēnešrakstu "Auseklis", katoļu kalendāru redaktors. Sarakstījis katehismu, lūgšanu grāmatu jaunatnei, liturģiju u.c. Mūžībā devies 1956. gada 2. augustā, apbedīts blakus brālim Ņudžersijā.

"Laiks" Nr. 66 (1956), pieejams LNDB periodika.lv [02.03.2022.]


Iet atpakaļ