Informācija par novadnieku

Elza Stērste

Dzejniece

Dzimusi 1885.gada 18.martā Vecpiebalgā, uzauga Jelgavā, 1906-1910 studēja mūziku Pēterburgas konservatorijā, 1911-1913 klasisko filoloģiju Parīzes universitātē. Strādājusi par skolotāju Jelgavas mūzikas skolā un Rīgas 20 ģimnāzijā. 1920.gadā apprecējās ar Edvartu Virzu un apmetusies uz dzīvi „Billītēs” nodevās tikai rakstniecībai. Pēc kara tika izsūtīta uz Sibīriju par darbošanos t.s. „Franču grupā”. Mirusi 1976.gada 19.aprīlī.

Latvju enciklopēdija 3. sēj. 1953 – 1955


Iet atpakaļ