Informācija par novadnieku

Marģers Stepermanis (1898-1968)

Vēsturnieks

Dzimis 1898. gada 15. augustā Bauskā. Tēvs - grāmatizdevējs Krustiņš Stepermanis. Beidzis LU Filoloģijas un filoz. fakultāti (1928), Parīzes Augstāko normālskolu (1935). Piedalījies Latvijas Brīvības cīņās. Strādājis Rīgas pilsētas 3. ģimnāzijā (1928-1931). LU/LVU docētājs (1936-1941; 1944-1968). No 1945. gada strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā. Filoloģijas un filoz. fakultātes dekāns (1962-1968). Pētījis jauno laiku vēsturi. Publicējis darbus par Vidzemes 18. gadsimta apgaismotājiem, par zemnieku stāvokli dzimtbūšanas laikā u.c. Kopā vairāk nekā 50 zinātniskus darbus. LPSR Valsts prēmijas saņēmējs (1957) par monogrāfiju "Zemnieku nemieri Vidzemē 1750-1784". Miris 1968. gada 21. decembrī Rīgā.

Bauska: vietas un laika grāmata. Rīga: Liesma, 1990. 236 lpp.; Latvijas Enciklopēdija, 5.sēj. (Ro-Ž). Rīga: SIA "Valērija Belokoņa izdevniecība", 2009. 1010 lpp.; "Latvijas Vēstnesis" Nr. 347/348 (1998), pieejams www.vestnesis.lv (skatīts 25.02.2022.)


Iet atpakaļ