Informācija par novadnieku

Arnolds Spekke (1887-1972)

Diplomāts

Dzimis 1887. gada 14. jūnijā Vecmuižas pagastā (tag. Vecumnieku) Cīruļu mājās. Absolvējis Jelgavas reālskolu, mācījies senās romāņu valodas Maskavas Universitātē (1909-1915). Ieguvis filoloģijas doktora grādu LU (1927). Līdzdibinātājs Liepājas reālģimnāzijai un 1. Rīgas valsts ģimnāzijai. Latvijas ārlietu dienestā: no 1933. g. oktobra sūtnis Itālijā, Grieķijā, Bulgārijā un Albānijā ar rezidenci Romā. Protestēja pret Latvijas okupāciju un gaidāmo inkorporāciju PSRS, iesniedzot notu Itālijas valdībai. Padomju okupācijas laikā atbrīvots no amata pēc paša lūguma (1940). Pēc sūtniecības darbības izbeigšanas strādājis par skolotāju un citos darbos Milānā un Romā. Pēc kara darbojies latviešu organizācijās Itālijā. Piedalījās Latvijas Atjaunošanas komitejas Eiropas centra dibināšanā Londonā (1951). No 1954. g. jūnija ģenerālkonsuls ASV. Līdztekus darbam Spekke nodevies arī rakstniecībai - tapis plašs atmiņu stāsts, Latvijas vēstures grāmata. Laulībā ar Aleksandru Spekki (dz. Stērste) dzimuši Andrejs un Vija Violeta Spekkes. Arnolds Spekke miris Vašingtonā, ASV 1972. gada 27. jūlijā.

Spekke, Arnolds. Atmiņu brīži: ainas, epizodes, silueti. [ASV]: Zelta Ābele, 1967; Ministri un ārlietu dienesta vadītāji 1918-1991, pieejams www.mfa.gov.lv (skatīts 24.02.2022)


Iet atpakaļ