Informācija par novadnieku

Jānis Sarma (1884-1983)

Rakstnieks

Īstajā vārdā Jānis Kalniņš. Literāts un gleznotājs. Dzimis 21. februārī Vecsaules pagasta Spolnieku Ruģeļos saimnieka ģimenē. Skolojies Vecsaules skolā, vēlāk Bauskas pilsētas skolā (1901). Beidzis mākslas skolas Rīgā, Maskavā, Penzā. Studējis Latvijas Mākslas akadēmijā. Absolvējis LU Baltu nodaļu (1928). Strādājis par zīmēšanas un latviešu valodas skolotāju valsts ģimnāzijā Bauskā (1918-1929). Pirmā publikācija - raksts "Ceļojat pa brīvdienām" žurnālā "Jaunības Tekas" (1911). Pirmais publicētais stāsts "Spinoza" žurnālā "Domas" (1928). Latvijā rakstījis kultūrvēsturiskus stāstus, galvenokārt par atmodas laikmeta darbiniekiem. Publicējies arī ar pseidonīmu J.Birze. Biedrības "Zaļā Vārna" biedrs. Sarīkojis vairākas patstāvīgas gleznu izstādes. Emigrējis uz Vāciju (1944), vēlāk izceļojis uz Austrāliju (1949). Bijis aktīvs Austrālijas latviešu sabiedriskās un literārās dzīves rosinātājs. Trimdā tapuši vairāki romāni, kultūrvēsturiski stāsti. Bauskai veltīti romāni "Mīļā pilsēta" (1959) un "Kalnakūļu Vikta" (1960), kā arī vērojumi lasāmi romānā "Rūsa" (1954). Trimdā viņa veikums novērtēts ar Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Tautas balvu (1965). Miris 1983. gada 24. maijā Melburnā, pārapbedīts Lielvārdes kapos.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Otrais, pārstr. un papild. izd. Rīga: Zinātne, 2003. 741 lpp.; Bauskas CB novadpētniecības mapes "Rakstnieki", "Jānis Sarma" un kopdarbs "Bauskas novada literāti" (2015)


Iet atpakaļ