Informācija par novadnieku

Olga Lizete Rudovska

Mākslas vēsturniece

Dzimusi 1893. gada 30. novembrī Zālītes pagastā. Vairs neesošajā Brantu muižas krogā "Branteni" strādājuši Rudovskas vecāki, tur dzimusi arī pati novadniece. Beigusi Latvijas universitāti, strādājusi par asistenti Mākslas vēstures katedrā (1927 -1937). Papildinājusi zināšanas ārzemēs. Pēc doktora pārbaudījuma nokārtošanas no 1937-1944. gadam lasījusi grieķu mākslas kursu. Kara laikā emigrēja uz Vāciju, pēc tam izceļoja uz ASV. Publicējusi darbus par antīkiem mākslas pieminekļiem Latvijā. Mirusi 1963. gadā ASV.

Latvju enciklopēdija 3. sēj. 1952 – 1953; Brūžu krogs, www.zudusilatvija.lv [11.08.2021.]


Iet atpakaļ