Informācija par novadnieku

Andrejs Rozēns

Mežkopis

Dzimis 1902.gada 11. novembrī Codes pagasta lauksaimnieku ģimenē. 1925. gadā beidza Latvijas universitāti un tika atstāts par asistentu pie mežu izmantošanas katedras. No 1936. gada LU  docents, kopš 1939. gada Jelgavas LA docents.  Sarakstījis vairākus darbus par koksnes tehnoloģiju. Par tālāko likteni ziņu nav.

Latvju enciklopēdija 3. sēj. 1952 – 1953


Iet atpakaļ