Informācija par novadnieku

Jānis Reinhards

Teologs

Dzimis 1860.gada 20. septembrī. Kalpojis Engurē un Jelgavas latviešu draudzē , bijis bēgļu mācītājs Balvos, Pirmā Pasaules kara laikā. Pēc Latvijas valsts izveidošanas atjaunoja Kurzemes Konsistoriju un veica tās ģenerālsuperintendanta pienākumus. Bijis arī Bauskas luterisko draudžu iecirkņa prāvests. Saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni un Zelta krustu. Boļševiku nošauts Jelgavā 1944. gadā

Es viņu pazīstu, 1939


Iet atpakaļ