Informācija par novadnieku

Jānis Reinhards (1860-1944)

Teologs

Dzimis 1860. gada 20. septembrī Svitenes Dučkenos. Tēvs pretojies aizrādījumiem par latviešu izglītības nepieciešamību un sūtījis dēlu mācīties. J. Reinholds mācījies Bauskas pilsētas skolā, Jelgavas klasiskajā ģimnāzijā. Beidzis Tērbatas Universitātes teoloģijas fakultāti (1887). Latviešu studentu korporācijas "Lettonia" biedrs. Kalpojis Engurē 9 gadus. Saņēmis aicinājumu no Jelgavas pilsētas latviešu draudzes (1897). Kopā ar draudzi garīgi cēluši lielāko dievnamu Zemgalē - Nikolaja baznīcu Jelgavā. Bēgļu mācītājs Balvos Pirmā pasaules kara laikā. Pēc Latvijas valsts izveidošanas, atjaunoja Kurzemes Konsistoriju un veica tās ģenerālsuperintendanta pienākumus (vienīgais latvietis), bijis Jelgavas un Bauskas prāvests. Saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni un Zelta krustu. Boļševiku nošauts Jelgavā 1944. gadā.

"Londonas Avīze" Nr. 743 (16.09.1960), pieejams periodika.lv (10.03.2022); Es viņu pazīstu. Rīga: Biografiskā archiva apgāds, 1939, 562 lpp.


Iet atpakaļ