Informācija par novadnieku

Inta Baltgalve (1950)

Skolotāja, dzejniece

Dzimusi 1950. gada 19. maijā Bauskā. Skolotāja, dzejniece, sociālā darbiniece. Augstākā izglītība filoloģijā un sociālajā darbā. Pirmo dzejoli uzrakstījusi 8. klasē. Viņas dzejas būtība izsakāma trīs vārdos – meita, sieva, māte. Dzejoļi ietverti Bauskas literātu apvienības "Akmeņi zied" kopkrājumos "Mēs no Bauskas" (1995), "Akmeņi zied" (2001), "Trešais vārds" (2011), "Sirds dzirde" (2013). Intas Baltgalves vārds gadu no gada regulāri lasāms Bauskas laikraksta literārajā lappusē. Darbojusies dramaturģijā un tulkošanā. Dzīves un darba gadi joprojām vijas ap Bausku. Izdevusi savu dzejoļu krājumu "Bērnišķības" (2020).

Mēs no Bauskas. Bauska: Bauskas Dzīve, 1995. 208 lpp.; Akmeņi zied. Bauska: Bauskas Dzīve, 2001. 293 lpp.; Bauskas CB novadpētniecības mape "Literatūra. Personālijas"


Iet atpakaļ