Informācija par novadnieku

Edgars Preilis (1932-1983)

Žurnālists, rakstnieks

Dzimis 1932. gada 31. martā Vecumnieku pagastā. Beidzis Vecumnieku pamatskolu, Saulaines lauksaimn. tehnikumu. Neklātienes studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, vēlāk M. Gorkija literatūras institūtā Maskavā. Strādājis par agronomu. Žurnālists laikrakstā "Cīņa", galvenais redaktors izdevniecībā "Avots". Žurnālistu savienības biedrs no 1965. gada. Pirmie stāsti publicēti periodikā (1958). Ievērību guvis ar garsstāstu "Drīz jādodas ceļā" atmanahā "Jauno vārds"(1958) par lauksaimn. akadēmijas studentiem. Stāstu krājums "Divu krastu ļaudis" (1962). Apraksti "Viņi satikās pie Daugavas" (1962), "Dzīvoja pasaulē cilvēks" (1968) u.c. Scenārija autors dok. filmai "Ir tikai zeme un cilvēki" (1966). Miris 1983. gada 18. maijā, atdusas Vecumniek kapos.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003. 739 lpp.


Iet atpakaļ