Informācija par novadnieku

Jānis Pelūde (1873-1911)

Revolucionārs, advokāts

Dzimis 1873. gada 16. oktobrī Mežotnes pagastā. Mācījies Mežotnes pagastskolā, Jelgavas reālskolā. Nokārtojis Pēterpils 6. ģimnāzijas abitūrijas eksāmenu (1896). Uzsācis darbu laikrakstā "Dienas Lapa", atspoguļojis pastāvošās iekārtas Krievijā politiskās, ekonomiskās, sociālās dzīves apstākļus. Apcietināts (1897). Trīs trimdas gadi Sevastapolē. Atgriežoties Rīgā (1902), uzsācis aktīvu revolucionāro darbību. Centies nodibināt sociāldemokrātu partiju. Ārstējies un dzīvojis Šveicē (1904-1906). Rakstījis vācu žurnāliem par strādnieku kustību. Pseidonīms J. Jaņķelis. Pašmācībā studējis marksismu. Pēc Tērbatas universitātes beigšanas (1907) uzsācis advokāta palīga darbu Rīgā, aizstāvējis strādnieku šķiru, sodītos revolucionārus. Jānis Pelūde miris Rīgā 1911. gada 20. jūlijā, atdusas Emburgas pag. Salgales kapos.

Bauska: vietas un laika grāmata. Rīga: Liesma, 1990. 236 lpp.; Jānis Pelūde, pieejams literatura.lv (skatīts 08.08.2022.)


Iet atpakaļ