Informācija par novadnieku

Pāvils Ozoliņš (1878-1948)

Monsinjors

Dzimis 1878. gada 7. jūnijā Skaistkalnē. Tēvs bijis skolotājs, māte - Pēterpils Garīgās akadēmijas absolvente. Beidzis ģimnāziju Rīgā. Palīgskolotājs Skaistkalnē. Absolvējis Kauņas garīgo semināru (1900), Pēterburgas ķeizarisko akadēmiju ar izcilību (1903). Teoloģijas maģistrs. Pēterpilī iesvētīts priestera kārtā. Kalpojis Alšvangā (Alsunga), Kauņā, Jelgavā. Pirmā Pasaules kara laikā kalpojis latviešu bēgļu draudzēs Maskavā. Atpakaļ Latvijā no 1919. gada. Pēc garīgā semināra pārvietošanās no Aglonas uz Rīgu un tā pievienošanu LU, kļuvis Katoļu teoloģijas fakultātes mācībspēku un vadītāju. Latīņu valodas skolotājs P. Dzeņa ģimnāzijā Rīgā. Daudz rakstījis un skaidrojis periodikā, piem., mēnešrakstā "Auseklis", laikrakstos "Kurzemes Vārds", "Latvis" u.c. Parakstījies ar pilnu vārdu, uzvārdu vai kā N. N. Iecelts par pāvesta galma kambarkungu (1923). Viens no vecākajiem latviešu - katoļu garīdzniekiem. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Miris 1948. gadā 8. februārī.

Es viņu pazīstu. Rīga: Biografiskā archiva apgāds. 1939. 562 lpp.; "Svētdienas Ziņas" Nr.72 (06.06.1948) un "Dzimtenes Balss" Nr. 3 (01.03.0948), pieejami LNB Digitālā bibliotēkā www.periodika.lv [skatīti 12.08.2022.]


Iet atpakaļ