Informācija par novadnieku

Lūkass Ozoliņš

Skolu darbinieks

Dzimis 1879. gada 10. oktobrī Skaistkalnes pagastā. Pagasta skolas skolotāja dēls. Apmeklējis Skaistkalnes pamatskolu, 1898. gadā beidzis Bauskas pilsētas skolu. Nokārtojis tautskolotāja un mājskolotāja eksāmenu. Skolotājs Skaistkalnē (1898–1905). Piedalījies 1905. gada revolūcijā, bija spiests emigrēt. 1907. gadā atgriezies Rīgā un līdz 1915. gadam ieņēmis pārziņa vietu Torņakalna katoļu Marijas skolā. 1916. gadā iesaukts krievu armijā, ieņēmis kara ierēdņa vietu Rīgas un Kaukāzas frontēs. No 1918. gada strādājis izglītības iestādēs Aizputes un Daugavpils apriņķu skolās. Katoļu presē rakstījis par pedagoģiju un savos rakstos katrreiz uzsvēris tautību un katoļu apziņas izkopšanu. Pirmais, kas noorganizējis Latvijas pamatskolu Daugavpils apriņķī un izveidojis skolu tīklu. No 1925. gada Saeimas loceklis katoļu frakcijā, no 1928. gada Latgales skolu lietu direktors. Pensionēts 1934. gadā. Miršanas dati nav zināmi.

Latvju enciklopēdija 2. sēj. 1952 – 1953; Latvijas darbinieku galerija (1918-1928), 1929 (67. lpp.)


Iet atpakaļ