Informācija par novadnieku

Krišjānis Nātra (1874-1942)

Dzejnieks 

Dzimis 1874. gada 30. maijā (18. maijā v.st.) Mežotnē, grāfa Līvena muižas kalpu cilvēku mājā tuvu Lielupei. Pirmā un vienīgā apmeklētā mačību iestāde bijusi vietējā pagastskola. Turpmāk visu apguvis neatlaidīgā pašmācības ceļā. No vecākiem pārmantojis dieviticību un patiku pret dziesmu. Uzsācis dzīvi Rīgā (1890), iekļāvies baptistu saimē, jauniešu biedrībās. Pirmie mēģinājumi dzejā - atdzejošana. Pievērsies citu jauno latviešu censoņu (J.Poruka, E. Zvārguļa, E. Veidenbauma, Aspazijas) darbu studijām (1896-1899). Pirmais iespiestais dzejolis "Ar ko laistīšu?" lasām Freija izdotajā Latviešu kalendārā 1897. gadam. Laulībā (1898) ar Annu Burnevicu dzimst pieci bērni. Devies uz ASV (1901) un vēlāk pievienojusies arī ģimene. Dzejas un stāsti publicēti "Amerikas Latvietī", neilgi tajā bijis korektors. Freija Latviešu kalendāra 1904. gadam lasāms "leceļotajā pirmā diena Amerika". Dzejā dominē dabas un ausgtākstāvoša spēka motīvi. Krišjānis Nātra (amerikāņu rakstībā Christian Nather) dzeja pauž gan pateicību, gan vilšanos. Arīdzan sabiedriskajā dzīvē valdījuši mainīgi uzskati - no baptistu draudzes līdz latviešu sociālistu biedrībai. Darbojies laikrakstā "Strādnieks" (1906-1908). Tulkojis no angļu valodas. Lasījis referātus latviešu sabiedrībai. Zināmākie pēckara dzejoļi: "Skriešanās" (1934), "Vienu ceļu ejot" (1936), "Mazticīgajam" (1938), "Tiesas diena" (1941). Miris 1942. gadā Filadelfijā.

Ievērojamākais veclatviešu dzejnieks Krišjānis Nātra. Andersons, E. "Treji Vārti" Nr. 102 (1984), pieejams LNB Digitālā bibliotēkā www.periodika.lv [09.11.2022.]


Iet atpakaļ