Informācija par novadnieku

Augusts Milts (1928-2008)

Filozofs, profesors

Dzimis Līvānu pagastā 1928. gada 28. maijā. Beidzis Līvānu komercskolu, Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Vēstures fakultāti, kā arī Ļeņingradas universitātes Ētikas un estētikas katedras aspirantūru, 1967. gadā aizstāvot disertāciju. No 1952. līdz 1957. gadam bijis vēstures skolotājs un mācību daļas vadītājs Skaistkalnes vidusskolā (arīdzan Augusta Milta sieva bijusi skolotāja Skaistkalnē). Latvijas Universitātes docētājs, profesors (1971-2000). LZA Filozofijas un socioloģijas institūta profesors, Latvijas Republikas Valsts emeritētais zinātnieks. Latvijas mutvārdu vēstures pētījuma pamatlicējs. Vairāk kā 200 zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju autors. Grāmatu "Harmoniskais un disharmoniskais personībā: filozofiski ētiska apcere" (1979), "Esejas par morāli" (1985), "Kas ir ētika" (1999), "Saskarsmes ētika" (2004) un citu autors. Augusta Milta pēdējā dzīves vieta bija Rīga. Miris 2008. gada 13. aprīlī, atdusas Rīgas Raiņa kapos.

Skaistkalnes pagasta bibliotēkas novadpētniecības mape "Novadnieki"


Iet atpakaļ