Informācija par novadnieku

Jānis Miezis

Ierēdnis

Dzimis 1884. gada 26. decembrī Ceraukstes pagastā, miris 1950. gadā Austrālijā. Beidzis Bauskas pilsētas skolu, bijis pasta ierēdnis Rīgā un Krievijā. Beidzis Angļu 1. ģimnāziju, strādājis Latvijas valsts kontrolē, no 1935 -1940.g. par Latvijas kredītbankas vicedirektoru. 1949. gadā izceļojis uz Austrāliju.

Latvju enciklopēdija 2. sēj. 1952-1953


Iet atpakaļ