Informācija par novadnieku

Albīns Mazurs (1890-?)

Mūziķis, ierēdnis

Dzimis Budbergas pagastā 1890. gada 21. jūnijā. Izglītību ieguvis pašmācības ceļā, nokārtojis gala eksāmenu valsts vidusskolā pieaugušajiem. Dziedājis operas korī "Māmuļa" (1907-1921). Iestājas dienestā mantojumu nodokļa Vidzemes kroņa palātā (1916). Brīvā laikā apguvis mūziku. Pasniedzis privātstundas vijoļu kopspēlē un teorijā. Kara apstākļu dēļ pārcelts uz Saratovas kroņa palātu par darbveža vietas izpildītāju. No 1918. gada Rīgā. Ar Latvijas valdības nodibināšanos iecelts par Finansu ministrijas 7. iecirkņa nodokļu inspektora darbvedi, vēlāk pārgājis uz nodokļu departamentu. Nodoķļu daļas 5. nodaļas vadītājs (1927). Par tālāku dzīves ceļu ziņu nav.

Latvijas darbinieku galerija 1918-1928. Rīga: Grāmatu draugs, 1929. 299. lpp.


Iet atpakaļ