Informācija par novadnieku

Lidija Māršalka (1903-?)

Dziedātāja

Dzimusi 1903. gada 19. maijā Iecavas pagastā. Skolojusies franču ģimnāzijās Rīgā un Maskavā. Beigusi Latvijas konservatorijas dziedāšanas klasi (prof. Sakss) kā brīvmāksliniece (1932). Dziedājusi radiofonā, sākot ar 1931. gadu. Soliste Liepājas operā (1940-1944), soprāns. Paralēli uzstājusies Latvijas Nacionālajā operā un daudzviet pasaulē. Devusies trimdā uz Vāciju (1944), kur līdz 1947. gadam rosīgi darbojusies un organizējusi Oldenburgas latviešu trimdas operu. Neilgi apmetusies Anglijā (1947-1948), kur strādājusi vienkāršus darbus, dziedājusi latviešu sarīkojumos un koncertējusi ar citiem trimdas dziedoņiem. Piecdesmito gadu sākumā izceļojusi uz Ziemeļāfriku, Maroku, kur mācījusi franču valodu. No 1958. gada dzīvojusi ASV, strādājusi Kongresa bibliotēkā. Pārzinājusi sešas svešvalodas. No 1976. gada apmetusies Kolorado Springsā. Vēlāk Oregonā, pensionāru mājā "Rīga".

Archivs. Raksti par latviskām problēmām, 29. sēj. Melburna: Pasaules brīvo latviešu apvienība un Kārļa Zariņa fonds, 1989. 139. lpp.; Ciemos pie dziedones Lidijas Māršalkas. Ritmanis, Z. "Laiks" Nr. 80 (1992); Pa mūža gadu kāpnēm. Sāpe, O. "Laiks" Nr. 49 (1983); "Latvijas Vilnis" Nr. 6 (1940), pieejami LNDB www.periodika.lv [15.03.2023.]


Iet atpakaļ