Informācija par novadnieku

Jāzeps Maksvitis (1874-1949)

Prāvests

Dzimis 1874. gada 4. aprīlī Lietuvā. Arī Juozu Maksvyti (Jozefs). Beidzis Palangas proģimnāziju, Kauņas garīgo semināru. Bijis mācītājs Skaistkalnē un prāvests Dunavā. Bauskas Vissvētākā Sakramenta Romas katoļu baznīcas prāvests no 1906. gada līdz 1944. gadam. Ticības mācības katoļiem skolotājs Valsts Bauskas vidusskolā (1919-1924) Sudmalu ielā (tag. Rīgas iela). Ievainots (1944), tikai gada nogalē atsācis darbu. Miris 1949. gadā.

Cakuls, J. Latvijas Romas Katoļu draudzes kūrijas arhīva materiālu apkopojums. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 1997. 778 lpp.; Es viņu pazīstu. Rīga: Biografiskā archiva apgāds, 1939. 562 lpp.; Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2000. Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2001. 340 lpp.; Valsts Bauskas vidusskola laikā no 1919. gada 22. sept. līdz 1924. gada 22. sept. Jelgava: Pedagoģiskās padomes izdevums, 1924. 49 lpp.; "Zaļā Vārna" Nr.4 (1929)


Iet atpakaļ