Informācija par novadnieku

Kārlis Johans Līvens (1911-1996)

Lauksaimnieks, rūpnieks

Dzimis 1911. gada 10. jūnijā Mežotnē. Beidzis Bauskas pamatskolu, Rīgas komercskolu. Mācījies Berlīnes Tehniskajā augstskolā. Ātri devies palīgā tēvam, Anatolam Līvenam, vadīt priekšzīmīgu saimniecību un ķieģeļu cepli. Pēc obligātā karadienesta Latvijas armijā Kārlis Johans bijis aizsargs Mežotnes jātnieku nodaļā. Sākoties vāciešu repatriācijai, uz Vāciju aizbrauca Kārļa Johana sieva baronese fon Kleista ar meitiņu Kseniju. Pats Līvens izceļo uz Zviedriju 1940. gadā, vēlāk dzīvo Kubā, Kanādā. Kārlis Johans Līvens devās mūžībā 1996. gada 12. decembrī Toronto.

Kārlis Johans Līvens, pieejams: www.mazmezotne.lv/vesture/37 [21.06.2023.]


Iet atpakaļ