Informācija par novadnieku

Kārlis Lejasmeijers

Teologs

Dzimis 1906. gada 21. martā. 1928. gadā beidzis Angļu 1.ģimnāzijun Rīgā un Angļu – amerikāņu misijas teoloģisko skolu, pēc tam studēja LU, ko 1934. gadā beidz ar cand. Philos. grādu. Strādāji vairākos baptistu žurnālos, bijis svētdienas skolu savienības sekretārs, Iekšlietu ministrijas konfesijas departamenta ierēdnis. 1944. gadā devies trimdā uz Vāciju, darbojies bēgļu organizācijās, bijis mācību spēks Kinga koledžā. 

Latvju enciklopēdija 2. sēj. 1951-1952


Iet atpakaļ