Informācija par novadnieku

Olga Kulitāne (1888-1991)

Agronome, lektore

Dzimusi 1888. gada 26. septembrī Valmieras apriņķa Jaunburtnieku pagastā (dzim. Stakle). 1915. gadā beigusi Stabuta Augstākos sieviešu lauksaimniecības kursus Petrogradā, kur, pēc kursu beigšanas, veikusi Krievijas Ziemeļrietumu lauksaimniecības centrālbiedrības lopkopības un piensaimniecības speciālistes pienākumus līdz 1921. gadam. Kaucmindes mājturības semināra skolotāja (1922-1936) un direktore (1927-1936). Latvijas Universitātes (1929-1939) un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Mājturības vecākā lektore (1939-1941), kā arī Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mājturības un mājsaimniecības docente (1944-1948). Grāmatas "Mājsaimniecība" (1931) līdzautore. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa 5. šķiru. Nodzīvojot raženu mūžu, mirusi 1991. gada 11. aprīlī Rīgā.

Latvijas sievietes izglītībā un zinātnē (1860-1944), Ilgars Grosvalds. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis Nr. 2 (2017). Pieejams: www.lasproceedings.lv [11.08.2021.]


Iet atpakaļ