Informācija par novadnieku

Ilze Skultāne (1954)

Tiesnese

Dzimusi 1954. gada 5. septembrī Liepājā. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti (1978). Stažējusies un zināšanas papildinājusi Zviedrijas, Francijas un Austrijas tiesās. Bauskas rajona tiesas tiesnese (1884-1896) un no 1986. gada arī tiesas priekšsēdētāja. No 1996. līdz 2004. gadam Satversmes tiesas tiesnese. Kopš 1998. gada Latvijas Universitātes lektore. Apstiprināta par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta pirmā sastāva senatori (2004). Ievēlēta jaunizveidotās Tiesnešu ētikas komisijas pirmajā sastāvā (2008). 2015. gadā Augstākās tiesas muzejam I.Skultāne dāvinājusi Satversmes tiesas tiesneša amata tērpu.

LR Satversmes tiesa, Tiesas vēsture, pieejams www.satv.tiesa.gov.lv (23.02.2022.); Tiesnese Skultāne dāvina muzejam savu Satversmes tiesas tiesneša tērpu, pieejams www.at.gov.lv (23.02.2022.)


Iet atpakaļ