Informācija par novadnieku

Andrejs Jesens

Skolotājs

Dzimis 1873. gadā Ceraukstes pagastā. No 1882. gada mācījies vietējā lietuviešu skolā, ap 1885. gadu Mazinga privātskolā Bauskā, beidzis Bauskas pilsētas skolu (1890). Darbojies Friča Adamoviča vadītajā latviešu valodas literatūras pulciņā (audzēkņu vidū arī Plūdons). Skolotāja ietekmē pievēršas tulkošanai. 1899. gadā beidz Baltijas skolotāju semināru. Pirmā publikācija bijusi leišu dainas atdzejojums „Rudens tumšās dienās” žurnālā „Austrums”. 1906. gadā izdots Jesena apcerējums „Kultūras vēsture”, periodikā publicēti vairāki populārzinātniski raksti. No 1908. gada veido grāmatu sēriju “Jaunības bibliotēka”, bet 1910. gadā sāk izdot pirmo jaunatnei domāto žurnālu "Jaunības Tekas", vēlāk arī mazajiem domāto žurnālu "Mazās Jaunības Tekas". Andrejs Jesens ievērojami rosinājis īpašu literatūras žanru – rakstnieku bērnības atmiņas. Jesens uzskatāms par pirmo ievērojamo augstvērtīgas bērnu un jaunatnes periodikas un daiļliteratūras izdevēju. Andrejs Jesens miris 1958. gada 30. maijā, apbedīts Rīgā, Meža kapos.

Ziņas no Ceraukstes pagasta 1.bibliotēkas; Latviešu rakstniecība biogrāfijās, R: 1992


Iet atpakaļ