Informācija par novadnieku

Jēkabs Ketlers

Kurzemes hercogs

Dzimis 1610.gada 28.oktobrī Goldingenā (Kuldīgā) Kurzemes hercoga Vilhelma Ketlera un Prūsijas hercoga Alberta Frederika meitas Sofijas Hohencolernas ģimenē. Viņa krusttēvs bija Anglijas karalis Džeimss I. Zaudējis māti, auga tēvabrāļa Frīdriha Ketlera ģimenē. Ieguvis labu izglītību Rostokas un Leipcigas universitātē, iestājoties jau 12 gadu vecumā. Labi pratis latviešu valodu. Otrā Ziemeļu kara laikā, no 1658. līdz 1660.gadam tika iznīcināta Kurzemes hercogistes flote un tā zaudēja savas kolonijas Tobago. Pēc kara beigām flote tika atjaunota un Kurzemei pat izdevās atkarot Tobago salu no Nīderlandes. Jēkabam bijis arī plāns kolonizēt Austrāliju, kam viņš pat ieguvis pāvesta Inocentija X svētību. Taču drīzā pāvesta nāve pārvilkusi strīpu šiem plāniem. Kopumā ņemot Jēkaba koloniālā politika bija neveiksmīga, bet karš pilnībā sagrāva viņa saimniecību. Pēdējos 20 valdīšanas gados hercogs Jēkabs nesekmīgi centās atgūt hercogistes pirmskara saimniecisko līmeni. Miris 1682.gada 1.janvārī Mītavā (Jelgavā). Bauskas novada attīstība cieši saistīta ar šo valdnieku. Tagadējā Bauskas novada teritorijā atradās daudzas hercoga muižas, kurās blakus lauksaimniecībai uzplauka vairākas rūpniecības nozares. Hercoga manufaktūrās nodarbojās ar dzelzs un vara apstrādi, linu un vadmalas aušanu. Visdaudzveidīgākā rūpniecība attīstījās Mežotnē un Iecavā, arī Vecsaulē, Vecumniekos un Dzelzāmurā. Pēc poļu – zviedru kara Jēkabs samaksāja 1000 zelta guldeņu, lai dabūtu prom no Bauskas poļu karaspēku. Hercogs bieži apmeklējis Bauskas novadu.

Bauskas CB novadpētniecības mapes; Vikipēdija


Iet atpakaļ