Informācija par novadnieku

Jēkabs Ketlers

Kurzemes hercogs

Dzimis 1610. gada 28. oktobrī Goldingenā (Kuldīgā) Kurzemes hercoga Vilhelma Ketlera un Prūsijas hercoga meitas Sofijas Hohencolernas ģimenē. Viņa krusttēvs bija Anglijas karalis Džeimss I. Zaudējis māti, auga tēvabrāļa Frīdriha Ketlera ģimenē. Izglītojies Rostokas un Leipcigas universitātēs, iestājoties jau 12 gadu vecumā. Labi pratis latviešu valodu. Otrā Ziemeļu kara laikā tika iznīcināta Kurzemes hercogistes flote un iedragāta koloniālā vara Tobago. Tagadējā Bauskas novada teritorijā atradās daudzas hercoga muižas, kurās uzplauka vairākas rūpniecības nozares. Hercoga manufaktūrās nodarbojās ar dzelzs un vara apstrādi, linu un vadmalas aušanu. Visdaudzveidīgākā rūpniecība attīstījās Mežotnē un Iecavā, arī Vecsaulē, Vecumniekos un Dzelzāmurā. Pēc poļu–zviedru kara Jēkabs samaksāja 1000 zelta guldeņu, lai dabūtu prom no Bauskas poļu karaspēku. Hercogs bieži apmeklējis Bauskas pusi. Pēdējos 20 valdīšanas gados hercogs Jēkabs nesekmīgi centās atgūt hercogistes pirmskara saimniecisko līmeni. Miris 1682. gada 1. janvārī Mītavā (Jelgavā).

Bauskas CB Novadpētniecības mape "Rundāles pils"


Iet atpakaļ