Informācija par novadnieku

Jānis Grīns

Rakstnieks

Rakstnieka Aleksandra Grīna brālis. Dzimis 1890. gada 23. martā Biržu pagastā. Ieguvis mājskolotāja tiesības, no 1908.-1919. gadam strādāja par skolotāju Bauskas, Cēsu un Rūjienas proģimnāzijās. Strādājis Laikrakstos „Latvijas kareivis" un „Latvis”. No 1925. – 1937. Gadam a/s „Valters un Rapa” izdevniecības direktors. 1928. gadā nodibina žurnālu „Daugava”. Sarakstījis vairākas mācību grāmatas. 1944. gadā devās trimdā uz Zviedriju, kur strādāja laikrakstā „Latvju Ziņas”. Izdevis vairākus dzejoļu krājumus. Vēlāk pievērsies prozai, kur dzīves vērojumi lasāmi sarkastiskā skatījumā, arī vēsturiskas tēmas. Sarakstījis dēku romānu „Latvijas karalis jeb Cilvēks, kam visi parādā” /kopā ar Valdi Grēviņu/, atmiņu grāmata „Redaktora piezīmes”, stāsts „sakšu Morics”, luga „Kaliostro Jelgavā” un citi. Miris 1966.gada 25. februārī.

Latvju enciklopēdija 1. sēj. 1950 – 1951


Iet atpakaļ