Informācija par novadnieku

Irēna Fatare

Botāniķe

Dzimusi 1937. gada 25. augustā Brunavas pagastā. Bioloģijas zināttņu doktore. Beigusi LU Bioloģijas fakultāti. No 1963. – 1995. gadam Latvijas ZA Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas zinātniskā līdzstrādniece. Kopš 1998. gada a/s „Rīgas Farmaceitiskā fabrika”. Darbi: "Latvijas jūrmalas kāpu veģetācija" (1975), "Daugavas ielejas flora" (1987) un citi.

Latvijas enciklopēdija, 2. sējums, R.:2003


Iet atpakaļ