Informācija par novadnieku

Jēkabs Freijs (1876-?)

Drēbnieks

Dzimis 1876. gada 3. aprīlī Emburgas pagastā. Beidzis Emburgas pagastskolu. Darba gadi aizritējuši Bauskā. Līdztekus arodam bijis sabiedriski aktīvs - darbojies ugunsdzēsēju rindās un bijis vairāku biedrību loceklis un vadītājs, piemēram, Bauskas amatniecības un namsaimnieku biedrībās. Apbalvots ar Atzinības krustu (kapitula lēmums 1938. g. 16. novembrī). Miršanas gads nav zināms.

Es viņu pazīstu. Rīga: Biografiskā archiva apgāds, 1939. 562 lpp.; Ar atzinības krustu apbalvotie. "Latvijas Vēstnesis" Nr. 426-429 (2000), pieejams LN Digitālā bibliotēka periodika.lv [27.09.2023.]


Iet atpakaļ