Informācija par novadnieku

Austra Fedoroviča (1927-2014)

Griķu pamatskolas direktore

Dzimusi 1927. gada 2. jūnijā Bauskā, meitas uzvārds - Jakste. Beigusi Bauskas vidusskolu, Rīgas Pedagoģijas institūta ģeogrāfijas fakultāti. No 1949. gada strādājusi Griķu pamatskolā. Skolas direktore no 1950. līdz 1982. gadam. Neatlaidīgi iestājusies par pagasta izglītības iestādes pilnveidošanu un attīstīšanu, sekojot līdzi gan skolotāju, gan skolnieku ērtībām - skolai uzbūvēta piebūve (1964), uzcelta 18 dzīvokļu skolotāju māja (1980). Mūžībā devusies 2014. gada 1. septembrī.

Ceraukstes bibliotēkas novadpētniecības materiāli; Griķu pamatskola, pieejams: grikupamatskola.lv [26.09.2023.]


Iet atpakaļ