Informācija par novadnieku

Ausma Fedoroviča

Skolotāja

Dzimusi 1927. gada 2. jūnijā Bauskā. Beigusi Bauskas vidusskolu, RPI ģeogrāfijas fakultāti. No 1949. gada strādāja Griķu pamatskolā, kur 30 gadus bija Griķu pamatskolas direktore. Deva lielu ieguldījumu pagasta izglītības iestādes pilnveidošanā, skolas celtniecībā.

Ziņas no Ceraukstes pagasta 1.bibliotēkas


Iet atpakaļ