Pasākumu fotogrāfijas

Aptauja

Pakalpojumi 2021/1
Kuru mūsu mājaslapas sadaļu izmantojat visbiežāk?
Atbildes

Šodien vārda dienu svin

Eglons, Krišs, Ksenija

Novadnieki jubilāri

Informācija par novadnieku

Paulis Einhorns

Vēsturnieks

Dzimis 16. gadsimta 90. gados Iecavas luterāņu mācītāja ģimenē. Viņa vectēvs, Aleksandrs Einhorns, bija Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera galma mācītājs un Kurzemes un Zemgales hercogistes superintendants no 1770.-1775.gadam. Vectēvs bija izstrādājis hercogistes baznīcas likumus. Einhorns Paulis baudījis labu izglītību, teicami pārvaldījis sengrieķu un latīņu valodas. No 1621. gada Einhorns bija Mežmuižas (tagad - Augstkalne) mācītājs. 1627. gadā publicējis rakstus pret latviešu elkdievību, kas vēlāk ironiskā veidā padarīja viņu slavenu. No 1634. gada Jelgavas draudzes mācītājs. 1636. gadā publicēja vēsturisku rakstu par latviešu pievēršanos lurerticībai Kurzemes hercogvalstī. No 1636. -1655. gadam Kurzemes un Zemgales hercogistes superintendants. 1645. gadā kopā ar Durbes mācītāju Topiju (Topius) kā hercogistes pārstāvji Toruņas Colloquium charitativum parakstījuši dokumentu pret katolizēšanas mēģinājumiem Polijas-Lietuvas kopvalstī. 1649. gadā Tērbatā publicēja pirmo pamatīgo latviešu vēstures grāmatu "Historia Lettica", kuras pilnais nosaukums zīmīgā veidā parāda grāmatas saturu: "tas ir latviešu nācijas apraksts, kurā stāstīts par latviešiem kā Vidzemes, Kurzemes un Zemgales senajiem iedzīvotājiem, viņu nosaukumu, reliģijas, valstu (Republica) vai pārvaldes izcelsmi, kādi tie bija pagānu laikos, arī viņu paražām, ieražām, dabu un īpašībām u.c." Miris Jelgavā 1655. gada 25. maijā, uz baznīcas kanceles dedzīgi sprediķodams pret jaunā Gregorija XIII kalendāra ieviešanu.

Es viņu pazīstu, 1939


Iet atpakaļ