Informācija par novadnieku

Alfrēds Dziļums

Rakstnieks

Dzimis 1907. gada 2. maijā Doles pagasta "Jenčos". Agri zaudējis vecākus, strādājis dažādus darbus, bijis plostnieks, namdaris. Mācījies Rīgā, V. Olava komercskolā, vēlāk izglītojies pašmācības ceļā. Nodarbojies ar lauksaimniecību Baldones pagastā. 1944. gadā iesaukts Latvijas leģionā. Darbojies karavīru laikrakstos. Pēc kara palicis Vācijā, Lībekā, kur iesaistījies latviešu bēgļu kultūras dzīvē. Četrdesmito gadu beigās pārcēlies uz Zviedriju, kur strādājis Vermlandē meža darbos, vēlāk fabrikā Kalhellā un latviešu palīdzības komitejā Stokholmā. Pirmā publikācija 1925. gadā ar pseidonīmu Vizuls. Savā daiļradē pievērsies galvenokārt lauku dzīves tematikai, apliecinājis darba un zemnieka dzīves vērtību. Dziļuma prozai raksturīgs spilgts tipāžs, psiholoģiski precīzs raksturojums. Populārākie darbi ir „Saplēstā krūze”, „Celmenieki”, kā arī uz dokumentālu materiālu pamatiem veidoti romāni par latviešu leģionāriem un bēgļu dzīvi „Tornas grāvrači”, „Nokaltis zars” un citi. Miris 1976. gada 31. maijā Vermlandē.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās, R., 1992


Iet atpakaļ