Informācija par novadnieku

Jānis Alfrēds Dūmiņš (1895-1858)

Skolotājs, kordiriģents

Dzimis 1895. gada 23. aprīlī Skaistkalnes pagastā. Lauksaimnieka dēls. Mācījies Bauskas pagasta skolā un Bauskas pilsētas skolā. Ieguvis skolotāja tiesības. Skaistkalnes 6-klasīgās pamatskolas organizētājs (1918), par tās skolotāju pagastvalde ievēlējusi Jāni Alfrēdu Dūmiņu. Skolotājs Skaistkalnē no 1918. gada, skolas pārzinis no 1941. līdz 1944. gadam. Organizējis Skaistkalnes Izglītības biedrību (1922) un vadījis tās kori Latvju 6., 7., 8. un devītajos (1926-1938) Vispārējos dziesmu svētkos. Pēdējos Latvijas brīvvalsts dziesmu svētkos (1940), kas notika Daugavpilī, J. Dūmiņš diriģējis Skaistkalnes aizsargu nodaļas kori (bij. Izglītības b-bas koris). Jānis Alfrēds Dūmiņš bija Latvijas dziesmu svētku biedrības padomes loceklis, Latvijas rakstu un mākslas kameras goda korespondents mūzikā. Emigrējis uz Vāciju, vēlāk uz Amerikas Savienotajām valstīm. lebraucot ASV un apmetoties Sietlā, darbojies latviešu draudzes svētdienas skolā, piedalījies latviešu sabiedriskajā dzīvē un organizējis, vadījis kori. Miris 1958. gada 8. janvārī Sietlā, USA.

Es viņu pazīstu. Rīga: Biografiskā archiva apgāds, 1939. 562 lpp.; Savienotās Valstīs. "Latvija Amerikā" Nr.13 (1958), pieejams LN Digitālā bibliotēka periodika.lv; Skaistkalnes vidusskola, par skolu, pieejams: skaistkalnevsk.edu.lv/ [02.10.2023.]


Iet atpakaļ