Informācija par novadnieku

Jēkabs Jēpis Dubelšteins

1905. gada revolucionārs

Dzimis 1883. gada 25. oktobrī Codes pagasta "Bērztuļu" mājās. Skolojies Bērzu skolā un Pētera-Pāvila skolā Rīgā. Tad iestājās Rīgas pasta un telegrāfa kantorī par mācekli. 1903. gadā viņu nosūta darbā uz Aizputi, kur kļūst par Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedru. 1905.gadā J. Dubelšteinu pārcēla uz darbu Liepājā, kur jau darbojās revolucionāri F. Grīniņš, J. Luters, J. Lencmanis un citi. Pēc asiņainās svētdienas Pēterburgā liepājnieki nolēma organizēt vispārēju streiku, kurā J. Dubelšteins sabojāja telegrāfa un telefona vadus. 1906. gadā ieradās Rīgā, lai turpinātu revolucionāro darbību. Viņš apmācīja un vadīja kaujinieku grupu. Piedalījās uzbrukumā Rīgas slepenpolicijai. Pēc tam aizbēg uz Helsinkforsu, kurā organizē uzbrukumu Krievijas bankai un iegūst 1500 rubļu, no kuriem lielāko daļu nodod savas partijas kasē. Uz neilgu laiku atgriezies Latvijā kopā ar mežabrāļiem D. Beiku. Ar citiem meža brāļiem uzbrūk Slokas stacijai un pastam. 1907. gada augustā, nelegālas sapulces laikā, tiek arestēts un sodīts ar nāvi.

Bauska: Vietas un laika grāmata, 1990


Iet atpakaļ