Bauskas Centrālā bibliotēka > Biznesam > Noderīga informācija

Atbalsts biznesa uzsākšanai

Latvijas attīstības finanšu institūcija piedāvā aizdevumu biznesa uzsācējiem, uzņēmējiem, lauksaimniekiem, eksportētājiem u.c. 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas perioda programma  “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” mērķis ir veicināt augstas vērtības produktu radīšanu un ilgtspējīgu komersantu izaugsmi šādās jomās -  “zaļās” inovācijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas. Programma tiek īstenota līdz 2024. gada aprīlim.

Pieejama informācija par dažādiem fondiem, to aktivitātēm, finansējumu.

Var iegūt informāciju par valsts finansiālo atbalstu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā.

Tas ir praktisks ceļvedis, lai apzinātu un gūtu ieskatu par piemērotāko finanšu avotu. Vienlīdz portālā ir iespēja iegūt informāciju arī par atbalstu jauniem uzņēmējiem - biznesa inkubatoriem, mentoru klubiem un citām iespējām, kas veicinās sekmīgāku biznesa idejas attīstību.

Apkopota informācija par Latvijas Valsts finansētajiem un ES fondu finansētajiem atbalsta pasākumiem utt.

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Informācija par inovāciju motivācijas programmu, Starptautiskās konkurētspējas iespējāmm, Biznesa inkubatoriem, kā arī cita noderīga informācija.

Pieejama informācija uzņēmējiem par to, kā uzsākt uzņēmējdarbību, par darba vidi un personālu, kā arī par uzņēmumu pirkšanu, pārdošanu, kā elektroniskreģistrēt komersantu, kā elektroniski pieteikties ES fondu finanšu atbalsta saņemšanai komercdarbības attīstībai u.c. informācija.

Iespējams iepazīties ar likumu, MK noteikumu, rīkojumu u.c. aktu veidu pilniem tekstiem, kurus nepieciešams zināt ikvienam uzņēmējam.

Pieejama informācija par tīkla partnerorganizācijām, par biznesa iespējām ārvalstīs, par ES atbalsta programmām un likumdošanu.

Pieejama uzņēmējiem svarīga informācija par preču marķēšanu, cenu norādīšanu, par līgumiem ar patērētājiem, burtu izmēriem reklāmās un etiķetēs, ekodizaina prasībām utt.

Uzņēmums nodarbojas ar kontaktu veidošanu starp Šveices un Baltijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Tas ir lielākajā daļā Eiropas valstu uzturēto biznesa reģistru tīkls. EBR rada iespēju katram par samērīgu cenu iegūt salīdzināmu oficiālo informāciju par uzņēmumiem tajās valstīts, kuras ir pievienojušās tīklam.

Sniegta informācija par inovācijas politiku Latvijā, par uzņēmējdarbības uzsākšanu un finansēšanu, informatīvo materiālu katalogs, uzņēmēju stāsti un atziņas utt.

Apkopo informāciju par uzņēmumiem vienotajos sarakstos jeb reģistros.

Pieejama informācija par dažādiem nodokļiem un nodevām, kā arī veidlapu paraugi, VID publiskojamo datu bāze, dažādas noderīgas saites, kā arī var iepazīties ar pirmajiem soļiem topošajiem uzņēmējiem.

Biedrības mērķi ir: Latvijas uzņēmējdarbības vides sakārtošana, uzņēmumu attīstības veicināšana, izglītošana un konkurētspējas paaugstināšana, priekšlikumu izstrāde likumdošanas un politikas plānošanas dokumentu pilnveidošanai, asociācijas iebildumu aizstāvēšana publiskās pārvaldes institūcijās un Saeimā, mazo un vidējo uzņēmumu ekonomisko, finansiālo un juridisko interešu aizstāvēšana.