Bauskas Centrālā bibliotēka > Biznesam > Noderīga informācija

Atbalsts biznesa uzsākšanai

Latvijas attīstības finanšu institūcija jaunajiem uzņēmējiem piedāvā īpašu atbalsta programmu - Starta programmu. Pieejama informācija par programmas finansiālo atbalstu, atbalstu saņēmējiem, informācija par pieejamajiem palīgmateriāliem.

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā programma „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā”. Programmas mērķis ir atbalstīt jauno komersantu un esošo komersantu inovatīvo uzņēmējdarbību šādās jomās: atkritumu apsaimniekošana, atjaunojamo energoresursu ražošana, ekodizains u.c.


Pieejama informācija par dažādiem fondiem, to aktivitātēm, finansējumu.

Var iegūt informāciju par valsts finansiālo atbalstu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā.

Tas ir praktisks ceļvedis, lai apzinātu un gūtu ieskatu par piemērotāko finanšu avotu. Vienlīdz portālā ir iespēja iegūt informāciju arī par atbalstu jauniem uzņēmējiem - biznesa inkubatoriem, mentoru klubiem un citām iespējām, kas veicinās sekmīgāku biznesa idejas attīstību.

Apkopota informācija par Latvijas Valsts finansētajiem un ES fondu finansētajiem atbalsta pasākumiem utt.

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Informācija par biznesa plānu, nodokļiem, uzņēmumu reģistrāciju, likumdošanu utt.

 

Pieejama informācija uzņēmējiem par to, kā uzsākt uzņēmējdarbību, par darba vidi un personālu, kā arī par uzņēmumu pirkšanu, pārdošanu, kā elektroniskreģistrēt komersantu, kā elektroniski pieteikties ES fondu finanšu atbalsta saņemšanai komercdarbības attīstībai u.c. informācija.

 

Iespējams iepazīties ar likumu, MK noteikumu, rīkojumu u.c. aktu veidu pilniem tekstiem, kurus nepieciešams zināt ikvienam uzņēmējam.

 

Pieejama informācija par tīkla partnerorganizācijām, par biznesa iespējām ārvalstīs, par ES atbalsta programmām un likumdošanu.

 

Pieejama uzņēmējiem svarīga informācija par preču marķēšanu, cenu norādīšanu, par līgumiem ar patērētājiem, burtu izmēriem reklāmās un etiķetēs, ekodizaina prasībām utt.

 

Uzņēmums nodarbojas ar kontaktu veidošanu starp Šveices un Baltijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

 

Tas ir lielākajā daļā Eiropas valstu uzturēto biznesa reģistru tīkls. EBR rada iespēju katram par samērīgu cenu iegūt salīdzināmu oficiālo informāciju par uzņēmumiem tajās valstīts, kuras ir pievienojušās tīklam.

 

Centrs sniedz konsultācijas jaunajiem uzņēmējiem, rīko ievadseminārus un tematiskos seminārus par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstīšanu.

 

Apkopo informāciju par uzņēmumiem vienotajos sarakstos jeb reģistros.

 

Pieejama informācija par dažādiem nodokļiem un nodevām, kā arī veidlapu paraugi, VID publiskojamo datu bāze, dažādas noderīgas saites u.c.

 

Sniegta informācija par inovācijas politiku Latvijā, par uzņēmējdarbības uzsākšanu un finansēšanu, informatīvo materiālu katalogs, uzņēmēju stāsti un atziņas utt.

 

 

 

Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv