Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Mežotnes pagasta 3.bibliotēka

Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/mezotne_Elina.jpg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 11.00-18.00 Pils iela 8, Mežotne
Otrdiena 11.00-18.00 Bauskas nov. LV-3918
Ceturtdiena 11.00-18.00 Tālr. 63928964
Piektdiena 11.00-18.00 e-pasts:
Trešdiena Metodiskā mezotne@bauskasbiblioteka.lv
  diena www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Elīna Nagliša
     
Dibināšanas gads Dibināta 1993. gadā uz Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacijas zinātniskās bibliotēkas bāzes. Atrodas Mežotnes centrā, bijušajā bērnudārza ēkā.
Krājuma lielums: 4821
Preses izdevumi: 26
Darba rādītāji 2020. gadā
 
Izsniegums: 3178
Lietotāju skaits: 165
Apmeklējumu skaits: 1570
Novadnieki Tēlnieks Mārtiņš Zaurs, dzejnieks Vitauts Ļūdēns, selekcionārs Egons Fridrihsons.
Ievērojamas vietas Mežotnes pils un parks, M. Zaura māja “Stūrīši”.
Tradicionāli pasākumi Regulāra sadarbība ar Mežotnes pamatskolu, Jumpravas un Strēlnieku bibliotēkām.