Novadpētniecības konkurss/skate "Kultūras dzīve 1945.-1990."

2020. gada aprīlī Bauskas Centrālā bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka izsludināja profesionālo novadpētniecības konkursu/skati (turpmāk – konkurss), kura ietvaros Bauskas reģiona bibliotekāriem bija iespēja apkopot materiālus par kultūras dzīvi savā pagastā. Konkursa mērķis – sekmēt reģiona pašvaldību publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu, kā arī pievērst bibliotekārus sava pagasta vai ciema kultūras dzīves pētniecībai laika periodā no 1945. gada līdz 1990. gadam.

 

Materiālu vērtēšanas komisijā darbojās Dobeles novada Centrālās bibliotēkas metodiķe Rasa Logina, Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" vadītāja Gundega Kalniņa, Bauskas muzeja direktore Baiba Šulce un Bauskas Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš. Konkursā tika vērtēti 25 novadpētniecības materiāli no 27 bibliotēkām. Bauskas novadu pārstāvēja – 14, Iecavas novadu – 4 un Vecumnieku novadu 9 bibliotēkas. Izvērtējot iesniegtos materiālus, žūrija īpaši uzteica 6 bibliotēku veikumu, tāpat izsakot atzinību vēl 9 bibliotēkām, kuru materiāli veido nozīmīgu papildinājumu bibliotēku novadpētniecības krājumam.

 

Konkursa gaitā tika savākti daudz interesanti un unikāli materiāli par kultūras norisēm pagastos. Bibliotekāri vietējās vēstures pētīšanai pievērsās ar lielu aizrautību un, jo vairāk atklāja, jo lielāku interesi raisīja. Konkursā iesaistījās gan reģiona bibliotēkas, kur novadpētniecības darbs jau gadiem tiek pieslīpēts līdz niansēm, gan arī bibliotēkas, kurām šajā jomā vēl paveras plašs darba lauks.

 

Apjomīgāko materiālu apkopojumu sagatavoja Bārbeles bibliotēkas vadītāja, kurā tika atspoguļotas pagasta dziedāšanas tradīcijas, Bārbeles deju kopas vēsture un teātra tradīcijas, kopā iesniedzot četras mapes ar daudzveidīgu informāciju.

 

Vērtīgi ir apkopotie materiāli, kuriem pievienoti interesanti atmiņu stāsti. Īpaši šim konkursam Vecsaules bibliotēkas vadītāja intervēja astoņus vecsauliešus, kuri bija cieši saistīti ar kultūras dzīvi. Arī Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas darbinieces apkopoja astoņu novadnieku atmiņas par kultūras dzīvi Iecavā, tajā skaitā, Dailes teātra aktrisi Esmeraldu Ermali.

 

Par daudzveidīgu materiālu apkopojumu uzteicamas Zorģu un Skaistkalnes bibliotēkas darbinieces, kuras konkursā iesniegušas fotogrāfijas, audioierakstus, atmiņu stāstījumus, rokrakstu dokumentus, rakstus no periodikas, kā arī dažādas pasākumu afišas un teātru programmas.

 

Jauncodes bibliotēkas vadītājas iesniegtais novadpētniecības materiāls tika veidots raugoties no citādāka skata punkta. Šoreiz vairāk pievēršot uzmanību amatierkolektīvu ikdienas dzīvei –interesantiem atgadījumiem, jokiem un anekdotēm. Apkopota informācija par dižajiem dancotājiem trijās paaudzēs, kā arī īpaši konkursam izveidota dokumentālā filma "Mēmeles stīga".

 

Katrs dalībnieks ir ieguvējs, jo, gatavojoties konkursam, uzzināja daudz jauna. Lielākais ieguvums ir apkopotās vietējo iedzīvotāju atmiņas, kuras būs iespējams nodot arī nākamajām paaudzēm. Konkursā iesaistītie atzinīgi vērtē ieguldīto darbu, jo novadpētniecības materiālu krājumi padara mūsu bibliotēkas par vērtīgām dārgumu krātuvēm.

 

Visi konkursā iesniegtie materiāli novembrī būs apskatāmi Bauskas Centrālajā bibliotēkā un pēc tam papildinās reģiona bibliotēku novadpētniecības krājumus.

22.10.2020 14:23 (komentāri: 0)

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru