Noslēdzies VKKF atbalstītais projekts “Literatūras un fantāzijas virpuļos”

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais Bauskas Centrālās bibliotēkas projekts “Literatūras un fantāzijas virpuļos”. Tas guva finansiālu atbalstu 1360 EUR apmērā.

Projekta mērķis bija paplašināt bērnu un jauniešu zināšanas un redzesloku par latviešu oriģinālliteratūru, veicināt interesi par iespiesto literatūru, kā arī paaugstināt Bauskas novada bibliotēku lomu sabiedrībā kā lokālās kultūrvides stiprinātājas.

 

Projekta ietvaros no 2023. gada 1. aprīļa līdz 30. decembrim tika organizētas astoņas tikšanās ar bērnu un jauniešu grāmatu autoriem:

 

  • 21. aprīlī Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēkā viesojās dzejniece Maija Laukmane. Tikšanās reizē viņa atraktīvi iesaistīja klātesošos kopīgā sarunā un uzdeva jautājumus. Dzejniece dalījās ar atmiņu stāstiem, ik pa brīdim lika darboties klausītājiem - dzejoļos lika atskaņas, lasīja no otra gala vārdus, lika lasīt dzejoli lieloties, visus iekustināja ar kustību un vārdu rotaļu.
  • 3. maijā Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēkā viesojās dzejniece un rakstniece Evija Gulbe. Viņa mazos lasītājus iepazīstināja ar savu grāmatu sēriju par nebēdnīgajām žurku puikām Koko un Riko, ievedot aizraujošā stāstu pasaulē, bērni tika aktīvi iesaistīti rotaļnodarbībā.
  •  8. maijā Vecsaules pamatskolā (sadarbībā ar Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēku) viesojās stāstniece un grāmatu autore Inese Valtere. Viņa ikvienam klātesošajam atklāja grāmatu tapšanas noslēpumus, dalījās ar savu radošo procesu un iedvesmojošajiem stāstu motīviem, kas nāk gan no ikdienas dzīves, gan izdomu pasaules. Pasākuma laikā bērniem bija iespēja izpaust savu radošumu, radot fantāzijas stāstus kopā ar autori.
  • 21. septembrī Īslīces pamatskolā (sadarbībā ar Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēku) viesojās grāmatu ilustratore Gundega Muzikante. Viņa 1.-3. klases skolēnus iepazīstināja ar vairāku grāmatu ilustrāciju skicēm un pastāstīja, kāds ir process grāmatu ilustrēšanai. Bērniem bija iespēja darboties praktiski un izpausties radoši.
  • 19. oktobrī Bauskas Bērnu bibliotēkā viesojās ornitologs un grāmatu autors Viesturs Ķerus. Autors stāstīja par savām grāmatām un putnu dzīvi. Bērni klausījās putnu dziesmas, mācījās atpazīt putnus raugoties to attēlos u.c.
  • 28. novembrī Bauskas Bērnu bibliotēkā viesojās grāmatu autore Zane Zusta. Klausoties autores grāmatas lasījumā un aplūkojot fantāziju rosinošās ilustrācijas, skolēni iepazina ne tikai Ucipuci, bet varēja iejusties katra varoņa tēlā un raksturā, jo izspēlēja leļļu teātra ainiņas gan par zirnekli, gan lielajiem plūdiem verandā, gan arī par laimīgajām beigām. Nodarbības turpinājumā skolēniem bija iespēja arī noskatīties animācijas filmiņu par Ucipuci un lidošanu, kas aizraujošā veidā rosināja apgūt fiziku, bet noslēgumā katrs skolēns izveidoja pats savu Ucipuci.
  • 30. novembrī Codes pagasta Codes bibliotēkā viesojās rakstniece Laura Dreiže (Bebre). Rakstniece tikšanās laikā dalījās ar savu rakstniecības pieredzi un dzīves redzējumu. Auditorija tika iepazīstināta ar jaunākās grāmatas uzmetumu, kas iznāks jau nākošajā gadā.
  • 4. decembrī Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkā viesojās dramaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce. Viņa dalījās savā pieredzē, kā tapušas viņas grāmatas, dzejoļi un pasakas radio lasījumiem. Rakstniece mudināja jauniešus izkopt savu dzimto valodu un to lietot, kā arī  mācīties, saskatīt visur iespējas, nepalaist tās garām un uzdrīkstēties darīt to, kas patīk.

 

Projekta laikā grāmatu autori tikās ar Bauskas novada bērniem un jauniešiem. Pasākumi Bauskas novada bibliotēkās un skolās pulcējuši 330 apmeklētāju. Literārās aktivitātes nodrošināja iespēju novada bērniem un jauniešiem tikties un diskutēt ar grāmatu autoriem, iepazīt viņu daiļradi un personību, praktiski darboties un kopumā saturīgi pavadīt brīvo laiku. Tika popularizēta latviešu literatūra, izveidojot literatūru un pieaicināto autoru popularizējošas izstādes. Pilnveidota un dažādota kultūras dzīve un norises Bauskas novadā, paaugstināta bibliotēku lomu sabiedrībā kā lokālās kultūrvides stiprinātājas.

 

Paldies Bauskas Bērnu, Codes, Ādžūnu, Gailīšu, Ozolaines, Ceraukstes un Vecsaules bibliotēkas vadītājām par sadarbību pasākumu organizēšanā!


Plašāka informācija par projekta pasākumiem pieejama Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē www.bauskasbiblioteka.lv.

 

tl_files/images/BCB 2023/VKKF/VKKF_vizualis.jpg

20.12.2023 09:04 (komentāri: 0)

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru