Noslēdzies VKKF atbalstītais projekts “Ceļojums grāmatu valstībā”

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais Bauskas Centrālās bibliotēkas projekts “Ceļojums grāmatu valstībā”. Tas guva finansiālu atbalstu 1280 EUR apmērā.

 

Projekta mērķis bija paplašināt bērnu un jauniešu zināšanas un redzesloku par latviešu oriģinālliteratūru, veicināt viņu lasītprasmi un interesi par iespiesto literatūru, kā arī paaugstināt Bauskas novada bibliotēku lomu sabiedrībā kā lokālās kultūrvides stiprinātājas.

 

Projekta ietvaros no 2022. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim tika organizētas astoņas tikšanās ar bērnu un jauniešu grāmatu autoriem:

 

 

 

  • 23. septembrī Bauskas Bērnu bibliotēkā viesojās dzejniece Inese Zandere. Tikšanās reizē viņa vairāk stāstīja par savu dzejoļu krājumu “Kaķis uz klavierēm”, ar bērniem meklēja atskaņas dzejolī un mācīja, kā izdomāt atskaņas dažādiem vārdiem.
  • 4. oktobrī Codes pagasta Codes bibliotēkā viesojās rakstniece Ieva Melgalve. Bērni uzzināja par to, kā top stāsti un pasakas. Visi kopā radīja neparastu stāstu ar bērnu izdomātu sižetu, kam sekoja aizraujoša un interesanta saruna par literatūru un tās lomu sabiedrībā.  
  • 5. oktobrī Īslīces pamatskolā (sadarbībā ar Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēku) viesojās grāmatu autore Ieva Samauska. Dzejniece ļoti aizraujošā veidā iepazīstināja bērnus ar savu dzeju, iesaistot visus klausītājus – minot dzejoļu nosaukumus, atrodot nepareizās dzejas rindas.
  • 7. oktobrī Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēkā viesojās dzejnieks un rakstnieks Māris Rungulis. Bērni tika iepazīstināti ar autora sarakstītajām grāmatām, uzsvaru liekot uz spoku stāstiem, kā arī bija iespēja noklausīties spoku stāstu lasījumu autora izpildījumā.
  • 10. oktobrī Bauskas Bērnu bibliotēkā viesojās grāmatu autore Kristīne Jacino. Bērni uzzināja par gāzēto dzērienu un piena ražošanas procesiem.
  • 18. oktobrī Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēkā viesojās grāmatu ilustratore Agija Staka. Klātesošie iepazinās ar grāmatas tapšanas procesu un to, kāds ir zīmējumu ceļš līdz grāmatām. Dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties kopā ar ilustratori, veidojot papīra dzīvnieciņus kustībā.
  • 20. oktobrī Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkā viesojās grāmatu autore Līga Rozentāle. Autore bija iejutusies savas grāmatas varoņa miega pelēna Žū-žū tēlā. Bērniem tika mācīts, kā pašiem radīt dāvanu sev, saviem tuvajiem un Latvijai.
  • 21. oktobrī Vecsaules pamatskolā (sadarbībā ar Vecsaules pagasta Vecsaules pamatskolu) viesojās rakstniece Māra Jakubovska. Rakstniece stāstīja par atbildību pret dzīvniekiem un dabas aizsardzības nozīmi, kam pievērsta liela uzmanība viņas bērnu grāmatās.

Projekta laikā grāmatu autori tikās ar Bauskas novada bērniem un jauniešiem. Pasākumi Bauskas novada bibliotēkās un skolās pulcējuši 371 apmeklētāju. Literārās aktivitātes nodrošināja iespēju novada bērniem un jauniešiem tikties un diskutēt ar grāmatu autoriem, iepazīt viņu daiļradi un personību, praktiski darboties un kopumā saturīgi pavadīt brīvo laiku. Tika popularizēta latviešu literatūra, izveidojot literatūru un pieaicināto autoru popularizējošas izstādes. Pilnveidota un dažādota kultūras dzīve un norises Bauskas novadā, paaugstināta bibliotēku lomu sabiedrībā kā lokālās kultūrvides stiprinātājas.

Paldies Codes, Ādžūnu, Gailīšu, Ozolaines, Ceraukstes, Vecsaules un Bauskas Bērnu bibliotēkas vadītājām par sadarbību pasākumu organizēšanā!


 

 

tl_files/images/BCB2022/VKKF/Bauskas_CB_VKKF_projekts.png

02.11.2022 15:31 (komentāri: 0)

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru