Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais Bauskas Centrālās bibliotēkas projekts

Noslēdzies VKKF atbalstītais projekts “Literāro pasākumu cikls “Rakstnieka pieturvieta – Bauskas novads””

 

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais Bauskas Centrālās bibliotēkas projekts “Literāro pasākumu cikls “Rakstnieka pieturvieta – Bauskas novads””. Tas guva finansiālu atbalstu 960 EUR apmērā.

 

Projekta mērķis bija popularizēt latviešu oriģinālliteratūru vietējā sabiedrībā, aktivizēt iedzīvotāju vēlmi lasīt un nodrošināt Bauskas novada bibliotēku pakalpojumu daudzveidību.

 

Projekta ietvaros no 2022. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim tika organizētas astoņas tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem:

 

  • 29. aprīlī Vecsaules saietu namā (sadarbībā ar Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēku) viesojās latviešu literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece un politiķe Janīna Kursīte-Pakule. Pasākums tika veltīts stāstiem par piedzīvojumiem folkloras ekspedīcijās un dažādo humora uztveri Latvijas novados.
  • 11. maijā Bauskas Centrālajā bibliotēkā (Bauskas Kultūras centrā) viesojās rakstniece Inguna Bauere. Pasākuma ieskaņā rakstniece īsumā pastāstīja par sevi, atklājot, ka rakstniecībai pievērsusies uzvarot “Lauku Avīzes” rīkotajā romānu konkursā, atklāja grāmatu tapšanas aizkulises no ieceres līdz vēsturisko faktu un liecību iegūšanai, mēģinot vēsturisko liecību jūklī izprast cilvēku savstarpējās attiecības, kas ietekmējušas nozīmīgu notikumu gaitu.
  • 13. oktobrī Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkā viesojās rakstniece Laura Vinogradova. Tikšanās laikā Laura Vinogradova iepazīstināja ar sevi un ļoti aizraujošā veidā, dalījās savā grāmatu rakstīšanas pieredzē. L. Vinogradova saistoši skaidroja par rakstītā vārda un teksta nozīmi mūsdienās. Rakstniece iedrošināja klātesošos ļauties iztēlei un radīt pašiem savus stāstus.
  • 20. oktobrī Jauncodes bibliotēkā viesojās urbānās fantāzijas žanra rakstniece Linda Nemiera. Viņa iepazīstināja ar sevi un savu daiļradi, īpašs akcents tika likts uz grāmatu “Rīgas raganas”, kurā veiksmīgi apvienojusi pagājušā gadsimtā populārās jūgenda idejas ar mistiskiem un noslēpumainiem notikumiem.
  • 27. oktobrī Codes pagasta Codes bibliotēkā viesojās rakstniece Inguna Dimante. Rakstniece klātesošos iepazīstināja ar sevi, savu dzīvi un radošo darbību, pastāstīja, kā pievērsās rakstniecībai, kā arī par dažādiem interesantiem notikumiem, kas ietekmējuši viņas literāro darbību.
  • 24. novembrī Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēkā viesojās rakstniece Inga Ābele. Klātesošie iesaistījās interesantā sarunā ar rakstnieci par viņas dzīvi, grāmatām un to galvenajiem tēliem, kā arī par to, ko nozīmē būt rakstniekam un kāds ir rakstnieka darbs.
  • 6. decembrī Bauskas Centrālajā bibliotēkā viesojās rakstnieks Arno Jundze. Rakstnieks klātesošos iepazīstināja ar savu romānu “Es nemiršu nekad” – tika uzzināts, kāds ir Arno Jundzes Veidenbaums.
  • 15. decembrī Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēkā viesojās rakstniece Māra Jakubovska. Rakstniece iepazīstināja ar savu daiļradi, līdzi bija paņēmusi visas savas izdotās grāmatas un par katru sīki, interesanti pastāstīja.

 

Projekta laikā grāmatu autori tikās ar Bauskas novada bibliotēku lietotājiem un citiem interesentiem. Pasākumi Bauskas novada bibliotēkās pulcējuši 305 apmeklētājus. Literārās aktivitātes nodrošināja iespēju novada iedzīvotājiem tikties un diskutēt ar grāmatu autoriem, iepazīt viņu daiļradi un personību un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Tika popularizēta latviešu literatūra, izveidojot literatūru un pieaicināto autoru popularizējošas izstādes. Pilnveidota un dažādota kultūras dzīve un norises Bauskas novadā, paaugstināta bibliotēku lomu sabiedrībā kā lokālās kultūrvides stiprinātājas.

Paldies Vecsaules, Ceraukstes, Jauncodes, Codes, Rītausmu un Gailīšu bibliotēkas vadītājām par sadarbību pasākumu organizēšanā!

Plašāka informācija par projekta pasākumiem pieejama Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē www.bauskasbiblioteka.lv.

 

 

tl_files/images/BCB2022/Rakstnieka_pieturvieta-Bauskas_novads.jpg

03.01.2023 11:19 (komentāri: 0)

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru