Grāmatu jaunumi martā

Gaisā virmo pavasara jausmas, gaiss sācis smaržot citādāk un saules pielietās dienās jau dzirdami cīruļa treļļi, bet, pirms aktīvas pavasaru darbu sākšanas, varbūt vēl ir laiks izlasīt kādu grāmatu? Lūk, kādus grāmatu jaunumus marta mēnesis atnesis Bauskas Centrālajā bibliotēkā! Ielūkojies un izvēlies, ko lasīsi tu!

Klikšķinot uz grāmatu nosaukumiem, tiks atvērti pilnie izdevniecību apraksti par grāmatu. Atceries par grāmatu pakomāta iespēju!

 

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA


Auziņš A. Jautras nebūšanas: “Arnolds Auziņš (1931) jau kopš savas pirmās publikācijas 1957. gada maijā, stāstot par sevi un padarīto, vienmēr priekšplānā izvirza līksmīgo pusi — visa tā rakstīšana ir tīrā prieca, lustes un gaviles, viss ir tik viegli, pacilājoši un starojoši, vienīgais kreņķis — lai roka tiek līdzi domai. Un kā gan citādi viņš tik veikli būtu ticis pie tā simta grāmatu un lugu klāsta! Turklāt ir vēl kāds papildieguvums, ko paudis pats rakstītājs: “Cilvēkam, kurš raksta, nekad nav garlaicīgi.”” Gundega Blumberga.

Auziņš A. Mīļotā bez pagātnes: Kad sacerēti daudzi romāni, autoram jāuzmanās, lai neatkārtojas varoņu profesijas un sižeti. Teātris mani saistījis jau no jaunības, skolas gados spēlēju arī pats. Tuvāk ar šo mākslas veidu iepazinos, kad ilgus gadus Nacionālajā (toreiz Drāmas) teātrī par literārās daļas vadītāju strādāja mans studiju biedrs Gunars Treimanis. Daudz par aizkulisēm stāstīja aktieri un režisori.

Grietēna M. Kas nestrādā tam nebūs jeb testaments: Aiz trejdeviņām zemēm, aiz trejdeviņām jūrām – Kanādā – dzīvoja reiz onkulis Miervaldis. Miervaldis Sūna. Latvietis. Radu viņam netrūka, taču tie visi bija palikuši Latvijā. Gadi skrēja, onkuli Miervaldi pie zemes lieca gadu nasta, kamēr kādā skaistā rudens dienā Dievs Tas Kungs nolēma aicināt viņu pie sevis. Visu mūžu cītīgi strādājis, Miervaldis bija iekrājis glītu naudas summiņu, ko nolēma sadalīt tuviniekiem un labdarībai arī nedaudz noziedot. Testamentā viss tika sīki un smalki aprakstīts, parakstīts, ar smalkām un stiprām zieģelēm apzīmogots. Kad aizgājēja pēdējo vēlēšanos saņēma Latvijas radi – tuvāki un tālāki ļaudis –, tad atklājās, ka tik vienkārša tā lieta vis nav. Jāsaka tā: vairums no viņiem sēdēja mutes atpletuši un neticēja savām acīm…

Kalme I. Ksenijas indeszobs: Romāna notikumi risinās pagājušā gadsimta sešdesmito gadu pirmajā pusē. Galvenā varone Marta, jauna tirdzniecības darbiniece, gatavojas iestāties Latvijas Valsts universitātes neklātienes nodaļā, lai filologos studētu latviešu valodu un literatūru. Pavisam drīz viņa tiek uzņemta augstskolā. Tas ir laiks, kad finansiālie apstākļi ļaužu lielākajai daļai vēl ir pavisam bēdīgi, arī Martai, jo algas ir niecīgas. Par spīti tam, jauniete, dzīvojot ļoti taupīgi, neatlaidīgi cenšas iegūt augstāko izglītību. Protams, lai kādi laiki, jaunībā bez mīlestības neiztikt. Tā ir arī Martai un viņas tuvākajām draudzenēm Lilitai un Aijai. Taču neviena mīlestība nenorit bez sarežģījumiem.

Liepiņa I. Kapteiņa Zdravko otrā elpa: Ir 2050. gads, un Latvijā no mākslīgās komas tiek atmodināts horvāts Zdravko Voicišs. Pasaule kopš kovida pandēmijas, kas siržulauzēju kapteini gandrīz aiznesa kapā, ir būtiski mainījusies – pazudušas valstu robežas, vētraini attīstījušās tehnoloģijas, savukārt daži mūsu ikdienā ierasti priekšmeti, piemēram, spoguļi, pazuduši bez pēdām. Bet, kā šķiet Zdravko, pats trakākais noticis ar ēdienu un cilvēku attiecībām – kā pirmais, tā otrās kļuvušas gauži mākslīgas...

Ozoliņa-Čiu I. Pietura pēc pieprasījuma: Nomaļā Latvijas pagastā pie kādas nenozīmīgas pieturas pēc pieprasījuma autobusa šoferiem mēdz uznāk savādas sajūtas – tāds kā apjukums, neizskaidrojams nogurums, viens no viņiem šad un tad uz pieturas soliņa mana mazu, sarāvušos puišeli. To pašu zēnu arvien biežāk redz arī tuvīno māju saimniece Zinta. Pamazām romāns aizved lasītāju pagātnē – uz laiku pirms piecdesmit gadiem, kad no mājām aizklīda Zintas mazais brālis. Atklājas sarežģītās attiecības nelaimes piemeklētajā ģimenē – mātes, visu cienītas vietējās ārstes Margaritas, ambīcijas un dziļā mīlestība pret dēliņu, kā arī pieaugošā vienaldzība pret meitu.

Poga L. Operācija SOS: Mūsdienu intensīvajā dzīves ritmā skolēni aizvien biežāk saskaras ar mobingu – īpašu vardarbības veidu, kurā ietekme un vara klasē tiek iegūta uz fiziski vājāko, citādi domājošo, pārlieku jūtīgo un ārēji atšķirīgo vienaudžu rēķina. Pretstatā mobinga graujošajai ietekmei, grāmatā “Operācija SOS” ir ieskicētas iespējas, kā ar līdzjūtības un labestības palīdzību veidot sirsnīgu un draudzīgu klases kolektīvu, kurā tiek atzītas patiesas vērtības.

Rubenis R. Ar skatu uz debesīm un kājām uz zemes.: Uzņēmējs, baņķieris un finansists Reinis Rubenis, filozofu Andra un Māras Rubeņu dēls, 20 gadus strādāja banku sektorā un bija arī "Swedbank Latvija" valdes priekšsēdētājs. Rubenis arī bieži uzstājās publiski, un viņa runu "rokraksts" bija dažādu filozofu (no sengrieķiem līdz Kirkegoram, Sartram un Fuko) domu pārstāsti un tieši citāti. Šajā grāmatā apkopoti vērtīgākie un iedvesmojošākie fragmenti no Reiņa Rubeņa runām, viņa pārdomu raksti žurnālā "Klubs" un intervijas dažādos preses izdevumos.

Tārauda I. Drupanenis: Drupačiņas.

Venters E. Šķirotavas stāsts: Latvijas vēsturē apkaime iegājusi ar Šķirotavas staciju – vietu, no kurienes 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju tika izsūtīti vairāki desmiti tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Vācu okupācijas laikā Šķirotavas stacijā ieradās neskaitāmi ešaloni ar nāvei nolemtiem reiha ebrejiem no dažādām Vācijas pilsētām. Apkaimes teritorijā ilgstoši atradās arī Šķirotavas cietums. Šī grāmata stāsta par citu Šķirotavu – to, kuras latviskā vienstāva apbūve vairs nepastāv, bet kuras dvēsele joprojām ir dzīva zem divpadsmitstāvu māju pamatiem un betona grīdām.

Vīgante D. Ledus okeāns: Daces Vīgantes prozu man gribas salīdzināt ar zemdegu gruzdēšanu. Virs mānīgi rimtas ainavas kūp pa dūmu strūkliņai, vietumis kāja nodevīgi iegrimst augsnē... taču neļaujiet šķietamajam mieram sevi maldināt. Tur, zemsedzē, gruzd teju neapdzēšamas liesmas, tur, aiz redzīgi tvertajām sadzīves detaļām, virmo kaislības un sagrūst likteņi.

Vinogradova L. Vārnas: Emocionāli piesātināts, skarbi patiess garstāsts, kura centrā ir bērnunama audzēknes Sannas un viņas meitas Lias likteņi. Bērnunama uzspiestais zīmogs paliek Sannas dvēselē uz visu mūžu, taču arī Liai jācīnās gan ar sevi, gan apkārtējo vidi, lai spētu pieņemt sevi tādu, kāda viņa ir – atšķirīga no citiem. Bet tad Lia un viņas tēvs Andrejs negaidot saskaras ar savām saknēm – kādu romu dzimtu, no kuras viņi līdz šim ir mantojuši vien ārējo izskatu…

Vītola M. Lifts uz nekurieni: Ir vasarīga diena Rīgā. Desmit pavisam atšķirīgi cilvēki – dažāda vecuma, sociālo slāņu un profesiju pārstāvji –, dodoties katrs savās gaitās, nonāk debesskrāpju kompleksā Pārdaugavā, nenojauzdami, ka jau itin drīz attapsies ne tur, kur iecerēts. Kādu mēs iedomājamies pārvietošanos ar liftu? Iekāpt, nospiest vajadzīgā stāva pogu un pēc brīža izkāpt, vai ne? Bet ko tad, ja, kabīnes durvīm atveroties, jūs ieraugāt kaut ko negaidītu?

Zoldnere D. Laika čūskas pavēlniece. 1.daļa. Pavediens: Doroteja ir gluži parasta meitene. Viņa ir pabeigusi 9. klasi un vasarā dzīvo pie krustmātes Tutas Jūrmalā. Bauda skaistās kūrortpilsētas atmosfēru, bet… Ir kāds noslēpums. Doroteja spēj pārvietoties laikā un var nokļūt pagātnē tikpat viegli kā… citā istabā. Ar kādas senas, nejauši rokās nonākušas lietas palīdzību Doroteja tiek aizrauta uz Krētas salu, senāko Eiropas civilizācijas šūpuli. Neparastās situācijas iedrošināta, viņa nolemj uzspēlēt kādu nevainīgu spēli, izlikties par meiteni no Grieķijas. Tas izraisa lavīnai līdzīgu notikumu virkni. Doroteja iemīlas Sīriusā, bet nespēj puisim atzīties, ka ir no cita laika.


ĀRVALSTU DAIĻLITERATŪRA


Āreleida K. Klusais okeāns: 2010. gads. Sankpēterburga. Nejauši ieraugot vīrieti, ar kuru tiekas ciemos atbraukusī māte, Stellas atmiņā ataust 20. gs. 70. un 80. gados Tallinā pavadītā bērnība un jaunība un vecāku laulības ainas. Ar šodienas pieredzi uzlūkojot ārēji saskanīgās laulības zemūdens straumes, Stella cenšas atrisināt arī pašas laulībā radušos samezglojumus. Emocionāli piesātinātais romāns vēsta par ilgām pēc mīlestībās un spēju to pieņemt, par noslēpumiem un to, ka gadiem ilgi nepateiktajam kādu dienu jānāk gaismā.

Benedikta S. Greisa Kelija. Mīlestības aicinājums: Septiņpadsmit gadus vecā Greisa pretēji vecāku gribai dodas uz Ņujorku, lai sekotu savam sapnim mācīties aktiermākslas skolā. Pirmie patstāvīgie soļi svešā pilsētā ir nedroši, un viņa ar visu sirdi nododas mācībām, taču tajā pašā laikā Greisu vilina jauniegūtā brīvība un mākslinieciskā vide. Jaunā aktrise ir skaista un šarmanta un iekrīt ne viena vien vīrieša sirdī, tomēr atrast piepildījumu mīlestībā, lai arī cik ļoti viņa pēc tās alktu, tā arī neizdodas – romāns seko romānam, skandāls – skandālam, līdz viņa satiek Monako firstu Renjē… Neaizmirstams romāns par kino leģendu Greisu Kelliju – mūzu, zvaigzni un sievieti, kura nebaidījās atdot sevi visu.:

Dženkinsa Rīda T. Deizija Džonsa & The Six: Satriecošs un neizskaistināts stāsts par izdomātu rokgrupu, kas uzrakstīts intervijas veidā, piešķirot sižetam neatvairāmu enerģijas lādiņu. Deizija Džonsa jau kopš pusaudzes gadiem apmeklē Losandželosas Saulrieta bulvāra naktsklubus un guļ ar rokzvaigznēm. Viņu saista sekss un narkotikas, tomēr visvairāk Deizija vēlas kļūt par dziedātāju. Kad beidzot meitenes unikālo balsi un mežonīgo skaistumu pamana mūzikas ierakstu kompānijas, Deizija noslēdz līgumu par sava pirmā albuma izdošanu.

Hepvorta S. Dvēseles radinieki: Aizraujošs, atkarību izraisošs romāns par laulību, nodevību un noslēpumiem, kas liek pārkāpt robežu. Kotedža kraujas malā. Geiba un Pipas sapņu māja piekrastes pilsētiņā. Taču viņu nevainojamais īpašums slēpj ko šausminošu. Augstā krauja ir kļuvusi par iecienītu galamērķi tiem, kas vēlas izbeigt savas dzīves. Atkal un atkal Geibs dodas viņus glābt, neļaudams spert soli pāri malai. Līdz pienāk diena, kad tas beidzot notiek. Pipa atklāj, ka Geibs upuri ir pazinis. Galvā jaucas jautājumi… Upuris nolēca vai viņu nogrūda? Vai Geibs – Pipas mūža mīlestība un dvēseles radinieks – melotu?

Kērvuda K. Villas Amore noslēpumi. Mīlestības vīns: Jau pavisam drīz jānotiek gada gaidītākajām kāzām, kuras ar krāšņām svinībām tiks atzīmētas villā "Amore".Vīnadārzu īpašnieka meita Karīna grasās precēties ar savu bērnības sirdsāķīti Džordžo - viņi apvienos gan sirdis, gan ģimenes uzņēmumus. Tomēr gaisā ir jaušama spriedze, kas kļūst arvien lielāka...Līgavai nav ne jausmas, ka mīļotais patiesībā nemaz nav tik ideāls, kà izliekas. Līgavas labākā draudzene zina noslēpumu, kura dēļ kāzas varētu nenotikt. Līgavas māte ir satriekta, kad uz svinībām ierodas kāds, kuru viņa reiz ir mīlējusi. Vai viņas laulība izturēs šo pārbaudījumu?

Konelijs M. Tumšās stundas: Jaungada priekšvakars Holivudas rajonā ir atnesis totālu haosu. Losandželosas policijas pārvaldes detektīvei Renē Balārai ir naktsmaiņa, un viņa gatavojas tam, ka tūdaļ svinētāju simti būs noskaitījuši pēdējās vecā gada sekundes un no saviem šaujamieročiem raidījuši gaisā tradicionālo svina lietu. Pamazām pienāk ziņojumi par sašķaidītiem vējstikliem un citiem nodarītiem bojājumiem, un Balāra tiek nosūtīta uz notikuma vietu – zem klajas debess sarīkotā trokšņainā ballītē lode trāpījusi autoveikala īpašniekam.

Necik daudz laika Balārai nav vajadzīgs, lai secinātu, ka no gaisa tā lode nevarēja nokrist. Lietas šķetināšanas gaitā viņa nonāk līdz vēl kādai neatklātai slepkavībai.

Kucbelova K. Aube: Romāna “Aube” darbība norisinās Šumjacē – nelielā ciematā Slovākijas centrālajā daļā, Zemo Tatru pakājē, līdz kuram no Bratislavas ir mazāk nekā trīs stundu brauciens, tiesa, ar sabiedrisko transportu ceļš mēdz būt pat divreiz ilgāks. Šumjacē dzīvo pieredzējusi tautastērpu darinātāja, astoņdesmitgadīgā Iļka. Romāna autore divus gadus regulāri viņu apciemoja, lai iemācītos uzšūt tradicionālo reģiona aubi, vienlaikus uzzinot vairāk par sevi, par dzīvi attālajā kalnu ciematā, kur arvien samskaits, par folkloras tradīcijām, par sadzīvošanu ar romiem, kā arī par saviem un citu stereotipiem.

Mulīns P. Otra māsa: Alīsija Bjelke, kodēšanas ģēnijs, vienmēr ir bijusi “otra māsa”, kuras dzīve aizritējusi skaistās un populārās māsas ēnā. Kad abas kopā izveido jaunu un citādāku iepazīšanās lietotni, Stella kļūst par veiksmīgās un ienesīgās lietotnes seju. Bet, kad māsa tiek atrasta mirusi, Alīsijas dzīve sametas mezglā…

Šmita Z. Viltvārdis: Pazīstamās populāro romānu rakstnieces Zeidijas Smitas kaleidoskopiskais vēsturiskais romāns vēsta par tiesas prāvu, kas divās nometnēs sadalīja Viktorijas laika Angliju. Kuram būs ļauts izstāstīt savu notikušā versiju? Un kuram noticēs? Kilbērna 1873. gads. “Tičborna tiesas prāva” piesaista atraitnēs palikušās skotietes Elaizas Tokeitas un visas Anglijas uzmanību. Lasītājiem ir jānoskaidro, vai tiesājamais ir tas, par ko uzdodas, vai tomēr viltvārdis. Tokeita kundzei ir plašs interešu loks: literatūra, taisna tiesa, sabiedrības šķiru jautājumi, pašas brālēns – rakstnieks – un viņa sievas - šī dzīve un nākamā. Taču viņa ir arī skeptiķe. Viņai ir radušās aizdomas, ka Anglija ir valsts, kurā galvenais ir “fasāde,” un tajā nekas nav īsti tā kā izskatās.

Tarta D. Ciglītis: Teo Dekers trīspadsmit gadu vecumā zaudē māti katastrofā, kurā pats brīnumainā kārtā izglābjas, taču šī nelaime satricina viņa dzīves pamatus. Teo paliek Ņujorkā pilnīgi viens, un viņu savā paspārnē uzņem bagāta drauga ģimene. Zēnu mulsina jaunā mājvieta Parka avēnijā, skolā viņš jūtas vientuļš, sāpīgi ilgojas pēc mātes un daudzus gadus paliek sirsnīgi pieķēries mazai, savādi valdzinošai gleznai, kura viņam visvairāk saistās ar māti. Šīs gleznas dēļ Teo beigu beigās nonāk noziedzīgās pasaules labirintos un bīstamu, tumšu darījumu centrā. "Ciglītis" ir spriedzes pilns ceļojums ne vien pa Ameriku un Eiropu, bet arī pa likteņa līkločiem, kur jāpiedzīvo zaudējumi un apsēstība, kur nepieciešams izdzīvot un izgudrot sevi no jauna, jāsastop mīlestība un nolemtība.

Teilore K. L. Kriminālais pārītis: Pirms pieciem gadiem Olīvija Sazerlenda ir notiesāta par nopietnu noziegumu: pierādījumu pārliecināti, zvērinātie nospriež, ka viņa centusies atbrīvoties no vīra kopā ar savu mīļāko Džeku, kuram tostarp izdevies noslēpumaini nozust. Nu, kad viņa ir atbrīvota pirms termiņa, Olīvija ir izvirzījusi sev trīs mērķus. Normalizēt attiecības ar divpadsmitgadīgo meitu. Atjaunot savu labo vārdu. Un atriebties vīram - cilvēkam, kurš safabricējis pret viņu nepatiesu apsūdzību. Cik tālu viņa ir gatava iet, lai panāktu kāroto? Un cik tālu ir gatavs iet viņas vīrs Dominiks, lai Olīviju apturētu? Atklājusi, ka Dominiks nav vienīgais, kuram pagātnē ir rūpīgi slēpti noslēpumi, Olīvija saprot, ka šajā reizē ir apdraudēta ne vien viņas brīvība, bet arī dzīvība...

Zabužko O. Planēta Vērmele: Izlases pamatā ir 2020. gadā Kijivā iznākušais eseju krājums, tomēr īpaši latviešu izdevumam esejas atlasījusi pati autore, papildinot krājumu ar divu pēdējo gadu laikā presē publicēto, piemēram, eseju “Ko var mācīties no lielā blefa”, kas  jau tulkota vismaz 23 valodās un sacēlusi īstu vētru Rietumu slāvistikā. Kopumā izlasē skarts ārkārtīgi plašs tēmu loks — tās ir gan apceres par ievērojamiem cilvēkiem (rakstnieku un disidentu Leonīdu Pļušču, dzejnieku Josifu Brodski), gan refleksija par notikumiem nesenajā un pavisam nesenajā vēsturē — deportācijām, avāriju Čornobiļā, krievu-ukraiņu kara kontekstu u. c..


NOZARU LITERATŪRA


Psiholoģija.

Arpa K. Un pēkšņi viņiem ir trīspadsmit jeb māksla apskaut kaktusu: Ceļvedis pusaudžu vecākiem.

Hansens A. Ekrāna smadzenes.

Hari Dž. Nozagtā uzmanība: Kā atgūt koncentrēšanās spēju?

Lepēra N. Darbs ar sevi.

Todavčiča N. Ja tev būtu vēl viena iespēja dzīvei.


Ētika

Grīns R. Pavedināšana kā māksla


Politika

Baidens Dž. Solījumi, kas jāpilda: Par dzīvi un politiku.


Tiesības

Latvijas Republikas Satversmes 105.punkts. Tiesības uz īpašumu.

Gaitniece L. Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē.


Kara lietas

Bērziņš V. Militārais stratēģis Jukums Vācietis laikmetu griežos


Izglītība

Bērns runāt mācās ģimenē.


Kulinārija

Puga L. Veselīgi našķi bērniem.


Celtniecība

Andriušis A. Viedo māju rokasgrāmata.


Māksla. Mūzika. Sports

Andersone P. Ar mīlestību, Pamela.

Bauska gleznotāju un grafiķu acīm.

Līne I., Bruģis D. Zili baltās pasaules valdzinājums.

Muktupāvels V. Prūšos manas kājas autas: Grupas “Rasa”mantojums.

Rīgas cirks: Ieskaņa. (1888 -1957)


Literatūrzinātne

Kļavis A. Mana literatūras noslēpumu enciklopēdija. 4.grāmata.


Ģeogrāfija.

100 pastaigu takas Latvijā.


Vēsture

Barikādes 1991.


Biogrāfijas

Obama M. Gaisma, ko nesam: Kā tikt pāri nedrošiem laikiem.

 

 

Izmanto iespēju un rezervē grāmatas mājās! Ja Tev nav autorizācijas dati, tad vispirms jāatnāk uz bibliotēku un abonementā jāpalūdz izveidot lasītāja autorizācijas datus - lietotāja vārdu un paroli, lai varētu pilnvērtīgi izmantot kopkatalogu. Tajā varēsi sekot līdzi pie sevis esošo un pasūtīto grāmatu skaitam, kā arī elektroniski pieprasīt grāmatas nodošanas termiņa pagarināšanu.

 

Bibliotēka ir atvērta Tev!


Lai rokas stiepiena attālumā vienmēr prātu kustinoša un sirdi sildoša grāmata!


07.03.2024 14:07 (komentāri: 0)

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru