Godinot savu valsti un līdzcilvēkus

  17.novembrī Bauskas Kultūras centrā izskanēja Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītais koncerts.

  Kā ik gadu ierasts, Bauskas novada pašvaldība šajā svētku reizē godina tos Bauskas novada ļaudis, kas ar savu darbu, sirdsdegsmi un pašaizliedzību bagātinājuši Bauskas novadu, stiprinājuši vietējās kopienas tradīcijas un veicinājuši viņu piederību novadam. Šogad Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Mūža ieguldījums” par profesionālu darbu un mūža ieguldījumu bibliotēku nozares izaugsmē novadā tika pasniegts Bauskas novada Jauncodes bibliotēkas vadītājai Intai Krieviņai.

  Inta Krieviņa Jauncodes bibliotēkā strādā 50 gadus un ir vecākā un viena no darba pieredzes bagātākajām  kolēģēm  mūsu vidū. Savā ilgajos darba gados gūtajā pieredzē Inta labprāt dalās ar kolēģiem, ir laipna, atsaucīga, sirsnīga, nekad neliedz ne profesionālu, ne cilvēcisku padomu. Vienmēr atvērta jaunām idejām, izaicinājumiem un sadarbībai ar citām pagasta bibliotēkām, iesaistoties kopīgos projektos un pasākumos. Ilgo darba gadu laikā Inta iemantojusi kolēģu un bibliotēkas apmeklētāju cieņu un mīlestību. Inta izceļas ar īpašu attieksmi pret savu darbu, ir ļoti mērķtiecīga, atbildīga un pašaizliedzīga. Viņai piemīt nenogurstoša darboties spēja, degsme, atvērtība, radošums, un talants iesaistīt bibliotēkas pasākumos un aktivitātēs dažādu paaudžu bibliotēkas lietotājus. Daudzus gadus Jauncodes bibliotēkā, Intas Krieviņas mudināti, bērni un jaunieši iesaistās lasīšanas veicināšanas projektā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kuras mērķis ir bērnos un jauniešos veicināt interesi par grāmatām, literatūru, attīstīt lasītprasmi, diskusiju, spriešana, vērtēšanas māku. Jauncodes bibliotēku par savu tikšanās vietu izvēlējušies Codes jaunieši, kuriem Inta neliedz savu padomu un atbalstu. Regulāras tikšanās un tematiskie pasākumi tiek rīkoti Intas izlolotajiem strādājošo dāmu klubam „Magonītes” un pensionāru klubam „Austraskoks”. Jau 5 gadus, Intas vadībā, Jauncodes bibliotēkā darbojas vingrošanas pulciņš „Vingri”, bibliotēka iesaistījusies arī biznesa atbalsta darbā. Intas darba spējas ir patiesi apbrīnojamas, un viņas ieguldījums sabiedrības mūžizglītības pasākumu īstenošanā ir izcils. Vēl mūsu kolēģei Intai Krieviņai ir izdevies nokomplektēt labu, pārdomātu un daudzpusīgu literatūras krājumu, kurā viņa, starpbibliotēku abonementa ietvaros, dāsni dalās ar pārējām pagasta bibliotēkām, dodot iespēju arī mūsu studentiem un lasītājiem iegūt vajadzīgo grāmatu.

  Sveicam Jauncodes bibliotēkas vadītāju Intu Krieviņu par ieguldītajiem darba gadiem, kā arī aktīvu dalību sabiedriskajā un bibliotēkas dzīvē.

 

tl_files/images/fotogalerijas/2019/INta Krievina.jpg

Foto: Artūrs Dulbe

20.11.2019 16:21 (komentāri: 0)

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru